Việc làm le tan khach san tại Đà Nẵng

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 651 việc làm  

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân Tại Khách Sạn

Đà Nẵng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn Bavico

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Ca Đêm Khách Sạn

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Đà Nẵng

Lễ Tân Khách Sạn

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nam Lễ Tân Khách Sạn

Đà Nẵng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Đà Nẵng

Lễ Tân Khách Sạn - Tại Đà Nẵng

Đà Nẵng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn ( Lương Hấp Dẫn )

Đà Nẵng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn (receptionist)

Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Đà Nẵng

Giám Đốc Điều Hành Khách Sạn Tại

Đà Nẵng

Nhân Viên Hành Lý Tại Khách Sạn

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tạp Vụ Khách Sạn Lương Hấp Dẫn

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nội Vụ Khách Sạn Vĩnh Trung Plaza

Tieng Viet - Đà Nẵng - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nội Vụ Khách Sạn Vĩnh Trung Plaza

Đà Nẵng - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>