30357  

việc làm le tan khach san

  

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach san Pha Le - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach San Le Vu - Tp Hồ Chí Minh

Giám đốc lễ tân bell man khách sạn 18

Cong ty TNHH Khach san A25 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Boss - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn

Khach san Royal Gate - Hà Nội

Nhân viên lễ tân kiêm thu ngân khách sạn

Khach san Anh Dao - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

Nhân viên Lễ tân Nam, Nữ và nhân viên Bảo vệ Khách sạn

Khach san MaiVilla - Hà Nội

Nam Lễ Tân Đêm khách sạn Phố Cổ Hà Nội

Khach san Hanoi Old Quarter - Hà Nội

Nhân viên lễ tân, bell man khách sạn

Cong ty CP khach san va nghi duong My Way - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nam - Lễ tân Khách Sạn 3 sao

Khach San LAVENDER - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Milinh - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn (tuyển gấp)

Khach san Windy - Hà Nội

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach san Meracus - Hà Nội

Lễ tân khách sạn

Khach san Anh Duong 2 - Đà Nẵng

Nhân viên lễ tân, nhân viên nhà hàng khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Milinh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn ca ngày

Khach san Old Quarter Cyclo - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Khách sạn Old Quarter Cyclo cần tuyển nhân viên lễ tân ca ngày

Khach san Old Quarter Cyclo - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên trực lễ tân Khách sạn

Khach san A95 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>