22937  

việc làm le tan khach san

  

Nhân viên lễ tân khách sạn (ca đêm)

Khach san New Lotus - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn 27

Khach San Thanh An - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Happy - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn 20

Khach san Bonnie - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach San Thanh An - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn quận 12 14

Khach San Thanh An - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng lễ tân khách sạn 3 sao mới mở 13

Cong ty quan ly khach san du lich VHG - Hà Nội

Lễ tân khách sạn

Khach San Ngoc Trai - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn 13

Khach San Ngoc Trai - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn tại A25 TP HCM

Tap doan khach san A25 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ tân làm việc tại khách sạn

Khach san New World Hotel - Bắc Ninh

Lễ tân khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn tại A25 TP HCM

Tap doan khach san A25 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Receptionist supervisor/Giám sát lễ tân khách sạn

Cong Ty TNHH Khach San Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Khach san Tu nhan - Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách sạn

Khach san Hoang Yen - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Cong ty co phan san xuat va thuong mai Thien - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn 01

Truong CDN Cong nghe - Kinh te Ha Noi - Hà Nội

Cần tuyển nữ nhân Viên Lễ Tân Khách sạn Huyền Trân

Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>