23891  

việc làm le tan khach san

  

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân, Buồng, Bàn Khách Sạn

Khach san Bounty - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân, Buồng, Bàn Khách Sạn

Khach san Bounty - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân, Buồng, Bàn Khách Sạn

Khach san Bounty - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Receptionist/Nhân viên lễ tân khách sạn

Cong ty TNHH Khach san Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Receptionist supervisor/Giám sát lễ tân khách sạn

Cong ty TNHH Khach san Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach san Golden cyclo Hotel - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách sạn

khach san SaiGon Torino - Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Khách Sạn

Khach san Thanh Thuy - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Hanoi A1 - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Nam Khách Sạn 3 Sao

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Ninh Bình

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân Khách Sạn

Quảng Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Hà Nội - 2.500.000-3.500.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn 1 Sao

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn Home Hotel

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn - Bán Tours

Hà Nội

Lễ Tân Khách Sạn Tại A25 Tp HCM

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ Tân Khách Sạn

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>