26207  

việc làm le tan khach san

  

Lễ tân khách sạn tại A25 TP HCM

TAP DOAN KHACH SAN A25 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Cong ty TNHH TM DV Khach san Vuong Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach san Lee Park - Đà Nẵng - 3.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Yen Ha - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Binh An - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn- Nhà hàng

CTY TNHH MTV Khach san Gia Trang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn tại A25 TP HCM

Tap doan khach san A25 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn tại A25 TP HCM

Tap doan khach san A25 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn home hotel

Cong ty co phan khach san Home Hotel - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Cong ty Co phan khach san Phuong Hoang - Thanh Hóa

Lễ tân khách sạn

Khach san Hoang Gia Sapa - Lào Cai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn 3

Cong ty TNHH MTV Khach San Dong Song Hong Ngoc - Thái Bình

Receptionist supervisor/Giám sát lễ tân khách sạn

Cong Ty TNHH Khach San Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Khach san Tu nhan - Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân khách sạn

Khach san lucky 3 - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Cong Ty TNHH Khach San Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Khach san Hanoi A1 - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lễ tân khách sạn

Cong ty co phan san xuat va thuong mai Thien - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>