13885  

việc làm le tan ca toi

  

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Thu Ngân Kiêm Lễ Tân (Ca Tối)

CONG TY MAY TINH LAPTOP ONE - Tp Hồ Chí Minh

Chăm sóc khách hàng - Thu Ngân Kiêm Lễ Tân (Ca Tối)

CONG TY MAY TINH LAPTOP ONE - Tp Hồ Chí Minh

Thu Ngân Kiêm Lễ Tân (Ca Tối)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân Part Time Ca Tối

Hà Nội - 3.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Thu Ngân Kiêm Lễ Tân (Ca Tối)

CONG TY MAY TINH LAPTOP ONE - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân - Ca Tối

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Lễ Tân Làm Ca Tối

Hà Nội - 2.200.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân ca tối

Cong ty TNHH MTV Khach san The White - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân - Thu Ngân (Ca Tối)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân, Thu Ngân Ca Tối

Hà Nội - 1.800.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bán Lẻ Và Nhân Viên Kinh Doanh Ca Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân Nam Ca Tối

Đà Nẵng

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>