15344  

việc làm le tan ca toi

  

Lễ tân ca tối

Golden Sun Hotel Group - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Lễ Tân Ca Tối

Khach san Ha Noi Victory - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân - Ca Tối

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân - Thu Ngân (Ca Tối)

Tp Hồ Chí Minh

Lễ Tân Làm Ca Tối

Hà Nội - 2.200.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân, Thu Ngân Ca Tối

Hà Nội - 1.800.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bán Lẻ Và Nhân Viên Kinh Doanh Ca Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân (hostess) Ca Chiều Tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân Nam Ca Tối

Đà Nẵng

Nhân viên trực lễ tân ca chiều tối

Hà Nội

Nhân Viên Lễ Tân Ca Tối

Tp Hồ Chí Minh

Lễ tân ca chiều tối

Khach san tan binh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân ca tối

Cong ty TNHH Unform - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân - Thu Ngân (Ca Tối)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân, Thu Ngân (ca Tối)

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>