38  

việc làm le mon tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

4 nhân vien kế toán, 4 nhân viên lễ tân,4 nhân viên bảo vệ

CONG TY TNHH MAI DUONG - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Tat ca Muc luong - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên Tổ chức - Hành chính ( làm việc tại Thanh Hóa)

Tat ca Muc luong - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Kiêm Thủ Kho

Thanh Hóa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Kiêm Thủ Kho

Thanh Hóa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kĩ Sư Tự Động Hoá

Thanh Hóa - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính

Thanh Hóa

Nhân Viên Hành Chính

Thanh Hóa

Kĩ Sư Tự Động Hoá

Thanh Hóa - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

KĨ SƯ TRẮC ĐẠC

Thanh Hóa

KĨ SƯ TRẮC ĐẠC

Thanh Hóa

Nhân Viên Kinh Doanh - Bán Hàng

Thanh Hóa

Trưởng Phòng Nhân Sự (Làm Việc Tại Thanh Hóa)

Cong Ty Co Phan May Minh Hoang - Thanh Hóa

Trưởng Phòng Nhân Sự (Làm Việc Tại Thanh Hóa)

Cong Ty Co Phan May Minh Hoang - Thanh Hóa

Trưởng Phòng Nhân Sự (Làm Việc Tại Thanh Hóa)

Cong Ty Co Phan May Minh Hoang - Thanh Hóa

Phó Phòng Tổ Chức

Thanh Hóa

Phó Phòng Nghiệp Vụ

Thanh Hóa

Tuyển Bếp trưởng - Bếp chính

Thanh Hóa

trang:     1 | 2    >>