59  

việc làm lao dong pho thong tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Bác Sỹ Thú Y, Lao Động Phổ Thông

Vĩnh Phúc

Lao động phổ thông đóng gói bánh kẹo tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 7.500.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Vĩnh Phúc

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bác Sỹ Thú Y, Lao Động Phổ Thông

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Pháp Chế

Vĩnh Phúc

Trưởng/ Phó Phòng Dịch Vụ Phụ Tùng Ô Tô Tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Pháp Chế

Vĩnh Phúc

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Vĩnh Phúc

Phó Phòng - Phòng Luật

Vĩnh Phúc

Trưởng/phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Vĩnh Yên

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Cong ty co phan thuong mai Song Hong Thu Do - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kế Toán Xuất Nhập Khẩu

Vĩnh Phúc - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân

Vĩnh Phúc

Công Chứng Viên

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Nhân Viên QC

Vĩnh Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Kỹ Thuật Viên Chế Tạo

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>