65  

việc làm lao dong pho thong tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Bác Sỹ Thú Y, Lao Động Phổ Thông

Vĩnh Phúc

Lao động phổ thông lái xe và phụ xe làm việc tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông làm việc tại cây xăng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 5.500.000₫ một tháng

Lao động phổ thông lái xe và phụ xe làm việc tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông làm việc tại cây xăng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc - 5.500.000₫ một tháng

Nam lao động phổ thông (phụ xe ô tô) làm tại Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Tieng Viet - Vĩnh Phúc - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất

Vĩnh Phúc

Phó Phòng Pháp Chế

Vĩnh Phúc

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Vĩnh Phúc

Phó Phòng - Phòng Luật

Vĩnh Phúc

Phó Phòng Bán Hàng (Văn Phòng Hcm)

Vĩnh Yên - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường

Cong ty co phan thuong mai Song Hong Thu Do - Vĩnh Phúc - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư cầu đường ( Vĩnh Phúc)

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xậy dựng - cầu đường làm việc tại Vĩnh Phúc

Tat ca Muc luong - Vĩnh Phúc - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua- Purchasing Staff

Tieng Viet - Vĩnh Phúc

Trường Phòng IT - IT Manager

Tieng Viet - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng- QC Staff

Tieng Viet - Vĩnh Phúc

Nhân Viên IT- IT Staff

Tieng Viet - Vĩnh Phúc

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật- Technical Staff

Tieng Viet - Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>