160  

việc làm lao dong pho thong tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Lao Động Phổ Thông

Cong ty TNHH Viet Duc - Hưng Yên

Lao động phổ thông

Cong ty co phan noi that Hoa Phat - Hưng Yên

Lao động phổ thông

Cong Ty TNHH LUXPA - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty CP Thuong mai quoc te Gia Phat - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Phuong Nam GARMENT - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên an toàn lao động vệ sinh môi trường

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Hoa Phat - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên an toàn lao động vệ sinh môi trường

Cong ty TNHH Mot thanh vien Thep Hoa Phat - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc cung ứng 01

MasterStreets Group - Hưng Yên

Phó Quản Đốc Xưởng Sơn

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Quản Lý Dự Án

Hưng Yên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty Co phan Cong nghiep Vinh Tuong - Vinh - Hưng Yên

Phó Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Hưng Yên

Phó quản đốc xưởng nhựa

VPS Applied Science Co. ltd - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Sản Xuất

Hưng Yên

Nhân Viên Thống Kê (Gấp)

Hưng Yên

Nhân viên thống kê bảo trì kiêm an toàn

Cong ty co phan GreenFeed Viet Nam - Chi nhanh - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thống kê bảo trì kiêm an toàn 29

Cong ty co phan GreenFeed Viet Nam - Chi nhanh - Hưng Yên

Nhân viên điện tự động hóa cao cấp 17

Cong ty TNHH Tae Yang Viet Nam - Hưng Yên

Giáo viên trường THPT 04

Truong THPT Nguyen Cong Hoan - Hưng Yên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>