129  

việc làm lao dong pho thong tại Hưng Yên

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên

Cần Tuyền 10 Lao Động Phổ Thông Làm Công Nhân Sắt Thép ở Hưng Yên

Hưng Yên

Công Nhân Sắt Thép Và Lao Động Phổ Thông Đào Tạo Nghề Sắt Thép

Hưng Yên

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên

Thợ Hàn, Thợ Phụ, Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên

Lao Động Phổ Thông

Cong ty co phan Thanh Long - Hưng Yên

Công Nhân Máy Móc, Lao Động Phổ Thông

Hưng Yên

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Hưng Yên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc (xưởng Nhựa) Làm Việc Tại Nhà Máy Hưng Yên

Hưng Yên

Phó Phòng Kỹ Thuật

Hưng Yên

Phó Phòng Kỹ Thuật

Hưng Yên

Nhân Viên Bảo Vệ Chợ Phố Hiến

Hưng Yên

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Vinh - Hưng Yên

Nhân Viên Bảo Vệ Làm Tại Dự Án Thành Phố Hưng Yên

Hưng Yên

Phó Phòng Kỹ Thuật

Hưng Yên

Phó Trưởng Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Nhà Máy Nước Mặt Sông Hồng

Hà Nội - Hưng Yên - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy - Hưng Yên

Hưng Yên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Nhà Máy Sơn

Hưng Yên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>