201  

việc làm lao dong pho thong tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển lao động phổ thông đi làm ngay

CONG TY CP DICH VU VA XUAT NHAP KHAU THONG - Hải Phòng

Cần tuyển: Công nhân cơ khí, lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.800.000-8.500.000₫ một tháng

tuyển thợ cơ khí và lao động phổ thông - 24/09/2014 10:00 AM

Hải Phòng

Cần tuyển: Công nhân cơ khí, lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.800.000-8.500.000₫ một tháng

Tuyển 01 lao động phổ thông - 23/09/2014 04:15 PM

Hải Phòng - 120.000₫ một ngày

tuyển thợ cơ khí và lao động phổ thông

Hải Phòng

Tuyển lao động phổ thông

Hải Phòng

tuyển thợ cơ khí và lao động phổ thông

Hải Phòng

Tuyển gấp lao động phổ thông học nghề

Hải Phòng

lao động phổ thông

Hải Phòng

Cần tuyển: Công nhân cơ khí, lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.800.000-8.500.000₫ một tháng

tuyển thợ cơ khí và lao động phổ thông

Hải Phòng

Cần tuyển: Công nhân cơ khí, lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.800.000-8.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp lao động phổ thông

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

tuyển thợ cơ khí và lao động phổ thông

Hải Phòng

kỹ sư xây dựng, lao động phổ thông

Hải Phòng

Tuyển Kỹ sư, lao động phổ thông

Hải Phòng

Công ty CP Bình An cần tuyển kế toán, lái xe, lao động phổ thông

Hải Phòng

Công ty CPTM Đất Việt tuyển gấp thợ điện, thợ hàn, lao động phổ thông

Hải Phòng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp công nhân và lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>