373  

việc làm lao dong pho thong tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển lao động phổ thông làm việc tại Hải Phòng

tuyen lao dong pho thong - Hải Phòng

Công ty CPTM Đất Việt tuyển gấp thợ điện, thợ hàn, lao động phổ thông

Hải Phòng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công ty CPTM Đất Việt tuyển gấp thợ điện, thợ hàn, lao động phổ thông

Hải Phòng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

tuyển lao động phổ thông

Hải Phòng

Công ty CPTM tuyển gấp thợ điện, thợ hàn, lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân cơ khí & lao động phổ thông

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Tuyển gấp lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển lao động phổ thông

Hải Phòng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công ty CP Đức Phúc cần tuyển kế toán, lao động phổ thông

Hải Phòng

Cần tuyển lao động phổ thông làm thợ sơn xe đạp, xe máy

Đà Nẵng - Hải Phòng

tuyển dụng gấp lái xe nâng, lao động phổ thông

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ sơn và lao động phổ thông đi làm ngay

Hải Phòng - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

KCN Đình Vũ tuyển gấp thợ điện và lao động phổ thông

Hải Phòng

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG NĂM 2014

tnhh - Hải Phòng

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Kỹ sư, lao động phổ thông

Hải Phòng

Thợ hàn, công nhân lao động phổ thông

COng ty co phan xay dung va thuong mai - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển lao đông phổ thông làm việc tại khu CN Vsip

Cong ty co phan dau tu giao duc va khoa - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>