256  

việc làm lao dong pho thong tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Lao Động Phổ Thông

Hải Phòng

Tuyển công nhân nam lao động phổ thông gấp

Hải Phòng - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Hải Phòng

Lao động phổ thông

Hải Phòng

Lao Động Phổ Thông

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Làm Thợ Sơn

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Đi Nhật

Hải Phòng

(lương 5-7tr)công Nhân, Lao Động Phổ Thông

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Làm Thợ Sơn

Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp: Công nhân Vận hành, giám sát, lao động phổ thông

Hải Phòng

Lao động phổ thông làm việc tại cây xăng trên địa bàn Hải Phòng

Hải Phòng - 5.500.000₫ một tháng

Lao động phổ thông làm việc tại cây xăng trên địa bàn Hải Phòng

Hải Phòng - 5.500.000₫ một tháng

Lao động phổ thông lái xe và phụ xe làm việc tại Hải Phòng

Hải Phòng - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Lào - Hải Phòng

Lao động phổ thông

Hải Phòng - 4.000.000-6.500.000₫ một tháng

Cần Tuyển thợ tiện ,thợ phay,thợ hàn,lao động phổ thông

Hải Phòng - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Tuyển Dụng Lao Động Bảo Vệ

Hải Phòng

Trưởng Phòng Tổ Chức - Lao Động Tiền Lương

Hải Phòng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>