92  

việc làm lao dong pho thong tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Minh Hai (Minh Hai plaza) - Hải Dương

Công nhân lao động phổ thông, thợ nề

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Co so kinh doanh Hai Nam - Hải Dương

Công nhân nữ lao động phổ thông

Cong ty TNHH Arion Electric Viet Nam - Hải Dương

Lao động phổ thông

Cong ty CP Thep ong Van Xuan - Hải Dương

Lao động phổ thông nhận việc tại Hà Nội , Hải Dương

Cong ty TNHH BV - Hà Nội - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty CP Bong Sen - Nha may gach kinh - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Hải Dương

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Hải Dương

Phó Giám Đốc dầu nhờn công nghiệp Miền Bắc

Cong ty TNHH Dau Nhon GS Viet Nam - Hà Nội - Hải Dương

Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng

Cong ty Co phan Cuu Long - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc nhà máy - Phụ trách sản xuất

Chi nhanh Lilama Hai Duong - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản đốc phân xưởng/ Phó Giám đốc

Cong ty CP Bong Sen - Nha may gach kinh - Hải Dương

Quản Đốc/ Phó Quản Đốc

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Trưởng/Phó Phòng Hành Chi'nh Nhân Sự (Tiếng Trung)

Hải Dương

Tổ Trưởng, Tổ Phó( Cán Bộ Nguồn)

Hải Dương

Tổ Trưởng, Tổ Phó( Cán Bộ Nguồn)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Nhân viên công nghệ thông tin (IT)

Cong ty TNHH thuong mai VHC - Hải Dương

Nhân viên công nghệ thông tin

Cong ty TNHH Tin hoc Gon Ta - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>