44  

việc làm lao dong pho thong tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Tap doan Cong nghiep Than - Khoang san Viet Nam - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty co phan Vinana - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Hải Dương

Trưởng/Phó Phòng Hành Chi'nh Nhân Sự (Tiếng Trung)

Hải Dương

Trưởng/Phó Phòng Hành Chi'nh Nhân Sự (Tiếng Trung)

Hải Dương

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

Xưởng Phó Xưởng Gia Công

Hải Dương

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

Phó Phòng IE

Hải Dương - Hải Phòng

Trưởng/phó Phòng Kỹ Thuật

Hải Dương

Công Ty TNHH Babeeni Việt Nam Tuyển Quản Đốc Xưởng May

Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Quản Lý Nhân Sự

Hải Dương

Công Ty TNHH Babeeni Việt Nam Tuyển Dụng Quản Đốc Xưởng May

Hải Dương

Kế Toán Trưởng (Làm Việc Tại Tp Hải Dương)

Hải Dương

Kế Toán Trưởng (Làm Việc Tại Tp Hải Dương)

Hải Dương

Kế Toán Trưởng

Hải Dương

Nhân Viên Thu Ngân Cửa hàng ICT tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>