95  

việc làm lao dong pho thong tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Hải Dương

Lao động phổ thông

Hải Dương

Kỹ Sư Bảo Hộ Lao Động

Hải Dương

Phó Phòng Kinh Doanh

Hải Dương

Trưởng/phó Phòng Hành Chi'nh Nhân Sự (tiếng Trung)

Hải Dương

Trưởng/phó Phòng Hành Chi'nh Nhân Sự (tiếng Trung)

Hải Dương

Tổ Trưởng, Tổ Phó( Cán Bộ Nguồn)

Hải Dương

Phó phòng sản xuất 25

Cong ty TNHH Mizuho Precision Viet Nam - Hải Dương

Tổ Trưởng, Tổ Phó( Cán Bộ Nguồn)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Trưởng/Phó Phòng Hành Chi'nh Nhân Sự (Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin (it)

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Chí Linh, Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất

Cong ty co phan Palozela - Hải Dương - 200-500 $ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật Thời Vụ

Hải Dương

Xây dựng - Công Nhân Gia Công Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Hàn Công Nghệ Cao (Trình Độ 3G, 4G, 5G, 6G)

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 6.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Tuyển 200 Công Nhân Cơ Khí, Chế Tạo, Hàn

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Điện Biên Phủ - Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình dược viên - Tỉnh Hải Dương 23

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>