60  

việc làm lao dong pho thong tại Hà Nam

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cần tuyển Công nhân Cơ khí và Lao động phổ thông

Hà Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Phó Giám Đốc Nhà Máy

Cong Ty Co Phan Tap Doan Nhua Dong A - Hà Nam

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Phó Giám Đốc Nhà Máy

Cong Ty Co Phan Tap Doan Nhua Dong A - Hà Nam

Trưởng Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Hà Nam

Trưởng Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Cong Ty Co Phan EMJ Ha Nam - Hà Nam

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Hà Nam

Bưu chính viễn thông - Trưởng Phòng Kinh Doanh Cấp Chi Nhánh

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT (FPT Telecom) - Hà Nam

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Sản Xuất

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong - Hà Nam - 750-1.000 $ một tháng

Tuyên Tư Vấn Viên Giáo Dục

Hà Nam - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

Hà Nam - Hưng Yên

Giám Sát Kinh Doanh

Hà Nội - Hà Nam - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển giám đốc sản xuất 29

Cong ty Co phan San xuat va Thuong mai Hoan - Hà Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Sản Xuất

Hà Nam - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Sản Xuất

Cong Ty TNHH Finetek Viet Nam - Hà Nam

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Phủ Lý

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Finetek Viet Nam - Hà Nam

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Phủ Lý

Nhân viên kiểm tra chất lượng

Phủ Lý

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Phủ Lý

Kế Toán

Hà Nam - Hà Tĩnh

trang:     1 | 2 | 3    >>