18  

việc làm lao dong pho thong tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Ty Nhật Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS VIET NAM . INC - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh các tỉnh miền Tây 06

Cong ty co phan Truong Thinh - Bến Tre

Nhân viên kinh doanh hải sản 06

Cong Ty TNHH SXTM DV Hai Chau - Bến Tre

Tổ Trưởng Vận Hành Máy UHT

Bến Tre

Trưởng Ca Sản Xuất

Bến Tre

Nhân Viên Compliance

Cong ty TNHH Unisoll Vina - Bến Tre - 200-500 $ một tháng

Kế Toán Tổng Hợp

Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Nữ Láp Ráp Điện Tử, Lương Cao

DNTN THANH CONG - COLLABORATORS OF FURUKAWA Co - An Giang - Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Nữ Láp Ráp Điện Tử

DNTN THANH CONG - COLLABORATORS OF FURUKAWA Co - An Giang - Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Nhóm trưởng bán hàng kênh siêu thị

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Giám Sát Vùng Mêkong 1

Bến Tre

Nhân viên chơi game

Bến Tre - 4.000.000₫ một tháng