24  

việc làm lao dong pho thong tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Ty Nhật Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS VIET NAM . INC - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tự Động

Bến Tre - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Chuyền Trưởng

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên It

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Quản Lý Đất Đai (Kỹ Thuật)

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng May

Bến Tre - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Tải (Bằng C)

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Sư Cơ Khí

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Mekong 1

Bến Tre - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Cơ Khí-Chế Tạo Máy

Bến Tre - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Kho

Bến Tre

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Bến Tre

Sales Manager (quản Ly' Kinh Doanh)

Bến Tre

Nhân Viên Nữ Lắp Ráp Điện Tử

Bến Tre - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng VH Máy UHT

Bến Tre

Trưởng văn phòng giao dịch tại Bình Đại 29

FPT Telecom Ho Chi Minh - Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre

Nhân Viên Marketing

Bến Tre

trang:     1 | 2    >>