20  

việc làm lao dong pho thong tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tự Động

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế Toán Thu Ngân

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Bến Tre

Quản Lý Nhà Hàng

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Vùng

Bến Tre

Kỹ Sư Xây Dựng

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Tân

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyền Trưởng

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Sư Cơ Khí

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng May

Bến Tre - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Tải (Bằng C)

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Cơ Khí-Chế Tạo Máy

Bến Tre - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Kho

Bến Tre

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Bến Tre

Nhân Viên Nữ Lắp Ráp Điện Tử

Bến Tre - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Marketing

Bến Tre

Quan hệ đối ngoại - Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

Cong ty Co Phan Du Lich Hoang Lam - Bến Tre