15  

việc làm lao dong pho thong tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Cơ Khí

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Tổ Trưởng VHM UHT

Bến Tre

Trình Dược Viên

Bến Tre

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bến Tre

Kế Toán Chi Phí

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bến Tre

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bến Tre

Nhân viên kinh doanh sinh phẩm chuẩn đoán

Tap doan Y te AMV - Cần Thơ - Bến Tre

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bến Tre - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng