19  

việc làm lao dong pho thong tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên lao động phổ thông 04

Cong ty Co phan Viet Long Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất Phân Bón

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Nhân viên kho 27

Cong ty TNHH Hiep Thanh - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bảo vệ chuyên nghiệp

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên chơi game

Bến Tre - 4.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận S.H.E

Bến Tre

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bến Tre

Quản Đốc Phân Xưởng

Bến Tre

Giám sát bán hàng khu vực 13

Cong ty TNHH Eross Viet Nam - Bến Tre - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiền Lương Và Chế Độ

Bến Tre

Nhân Viên Tiền Lương Và Chế Độ

Bến Tre

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ NỮ

CONG TY TNHH DV& BV BAO THIEN LONG - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Bến Tre

焊工 / Thợ Hàn / 车工 / Thợ Tiện

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh sinh phẩm chuẩn đoán

Tap doan Y te AMV - Cần Thơ - Bến Tre