16  

việc làm lao dong pho thong tại Bến Tre

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất Phân Bón

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Tuyển Nhân Viên Thu Cước Bình Đại - Ba Tri

Bến Tre

Giám Sát Bán Hàng

Bến Tre

Nhân Viên Bán Hàng

Bến Tre

Nhân viên bảo vệ - giám sát an ninh

Bến Tre - 3.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Phân Xưởng

Bến Tre

Giám Đốc Khu Vực

Bến Tre

Bảo vệ chuyên nghiệp

Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

TUYỂN NHÂN VIÊN BẢO VỆ NỮ

CONG TY TNHH DV& BV BAO THIEN LONG - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Khí

Bến Tre

焊工 / Thợ Hàn / 车工 / Thợ Tiện

Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Luật/Pháp lý - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Khai Báo Hải Quan

CONG TY TNHH CHE BIEN DUA LUONG QUOI - Bến Tre - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh sinh phẩm chuẩn đoán

Tap doan Y te AMV - Cần Thơ - Bến Tre