94  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng, Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 8.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-12.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công nhân và lao động phổ thông

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Phó Phòng Kế Toán

Bắc Ninh

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh

Bắc Ninh

Phó Trưởng Văn Phòng Đại Diện - Bắc Ninh

Bắc Ninh

Phó Phòng Kế Toán

Bắc Ninh

Chuyên Viên R &d (phòng Nghiên Cư'u Và Pha't Triển)

Bắc Ninh

Phó phòng thiết bị ( tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek Vina - Bắc Ninh

Trưởng/ phó phòng QA ( tiếng trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek Vina - Bắc Ninh

Phó phòng sản xuất 01

Cong ty TNHH GoerTek Vina - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Bắc Ninh

Trưởng, Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Thành Phố Bắc Ninh

Bắc Ninh

Phó Phòng Hành Chính

Bắc Ninh

Phó Phòng Quản Lý Kho

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>