225  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

ALS Dong Ha Noi - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA Chi - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH M- TECH Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Young One Chemical - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Nexcon Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, lao động phổ thông

Cong ty TNHH Gia Minh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông - phụ việc cơ khí

Cong ty TNHH dau tu TM va DV Song Kim - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thơ tiện, thợ phay, thợ cơ khí, lao động phổ thông

Cong ty TNHH Gia Minh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Hai Tell co.ltd - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Xi nghiep may Thu Phuong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH CBG Bac Son - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Tuyển dụng lao động phổ thông nữ

Bắc Ninh

Công TY TNHH TERA TECH VIỆT NAM TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Tuyển 08 Nam, 08 Nữ Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

SUKI tuyển gấp 15 lao động phổ thông đi làm ngay

Bắc Ninh

SUKI tuyển 18 lao động phổ thông đi làm ngay

Bắc Ninh

Cần tuyển lao động phổ thông

Bắc Ninh - 1.500.000-2.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>