166  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Cong ty Dong Tau Ha Vinh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Công Nhân - Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Công ty TNHH JHCOS VINA tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.100.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh

Tuyển 08 Nam, 08 Nữ Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH DJ-Tech vina - Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Tan Tien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Chuyên Viên Đứng Máy, Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Phó Phòng ERP (quản Lý Hệ Thống Phần Mềm Erp)

Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Phó Phòng ERP (quản Lý Hệ Thống Phần Mềm Erp)

Cresyn Hanoi Co., Ltd - Bắc Ninh

Công Nhân Nữ Phổ Thông

Bắc Ninh

Phó Phòng Điện- Động Lực

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>