346  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Cong ty Co phan Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty Co phan Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

SUKI tuyển 18 lao động phổ thông đi làm ngay

Bắc Ninh

SUKI tuyển gấp 15 lao động phổ thông đi làm ngay

Bắc Ninh

Cần tuyển lao động phổ thông

Bắc Ninh - 1.500.000-2.000.000₫ một tháng

Công nhân - Lao động phổ thông

Cong ty co phan Vinh Thai - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Chi nhanh cong ty TNHH nha nuoc MTV xay lap - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty co phan Giac Mo Viet - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

sinh viên làm thêm, lao động phổ thông

Bắc Ninh

Nhân viên an toàn lao động

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên An Toàn Lao Động- Vệ Sinh Môi Trường

Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh - 2.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Phó Quản Lý Nhà Hàng Hải Sản

Cong Ty CP Minh Anh - Bắc Ninh

Tổ phó phụ trách sản xuất

Cong ty Dynamic Motion VietNam - Bắc Ninh

Tổ phó phụ trách sản xuất

Cong ty Dynamic Motion VietNam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>