82  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh) tuyển 100 lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công ty TNHH Teratron tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000₫ một tháng

Tập đoàn Hồng Hải tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty TNHH Goertek Vina tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Tập đoàn Hồng Hải tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

TQ - Tuyển Gấp Lao Động Phổ Thông Đi Làm Ngay

Hà Nội - Bắc Ninh

Công ty TNHH IMT Semiconductor tuyển dụng lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics tuyển dụng lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.200.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển LĐ Phổ thông- đi làm ngay

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên Viên R &d (phòng Nghiên Cư'u Và Pha't Triển)

Bắc Ninh

Phó Phòng Kỹ Thuật Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân viên thu ngân tại KCN Yên Phong Bắc Ninh và Phổ Yên Thái Nguyên

Tat ca Muc luong - Thái Nguyên - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Phó Công Trình (chỉ Huy Phó Hoàn Thiện Hoặc Thi Công)

Bắc Ninh

Phó Phòng Hành Chính

Bắc Ninh

Phó Phòng Quản Lý Kho

Bắc Ninh

Phó Phòng Hành Chính

Bắc Ninh

Phó Phòng Hse

Bắc Ninh

Phó Phòng Kỹ Thuật

Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>