193  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân - Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Công ty TNHH JHCOS VINA tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.100.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Tuyển 08 Nam, 08 Nữ Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TẠI KCN VSIP-TỪ SƠN BẮC NINH

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 4.000.000-5.500.000₫ một tháng

Lao động phổ thông Nam- Nữ 19

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công nhân lao động phổ thông 08

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 2.600.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Tuyển Lao Động Phổ Thông Gấp

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông( Chỉ Tuyển Nữ)

Bắc Ninh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 2.600.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>