Việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 213 việc làm  

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Cong ty TNHH MTV Thuong mai Hiep Quang - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông, Công Nhân Kỹ Thuật

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông Nữ

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp lao động phổ thông

Ninh Thuận - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Môi Trường

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý An Toàn Lao Động Ehs

Bắc Ninh

Môi trường/Xử lý chất thải - Nhân Viên An Toàn Lao Động

Cong ty Leong Hup Feedmill - Hải Dương - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên R &d (phòng Nghiên Cư'u Và Pha't Triển)

Bắc Ninh

Quản Lý, Tổ Trưởng, Tổ Phó Bộ Phận Phun (injection)

Bắc Ninh

Phó Phòng QA/QC

Bắc Ninh

Phó Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Phó Phòng Hành Chính

Bắc Ninh

Phó Phòng Hse

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>