364  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

ALS Dong Ha Noi - Bắc Ninh

Tuyển Dụng Lao Động Phổ Thông Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông 14

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Công Nhân Lao Động Phổ Thông 01

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty co phan Giac Mo Viet - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty TNHH Cuoc Song Sach Thang Long - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Cuong Hong - Bắc Ninh

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH DOWON - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty TNHH KMG VIet Nam - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH M- TECH Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Young One Chemical - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ cơ khí, lao động phổ thông

Cong ty TNHH Gia Minh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Xi nghiep may Thu Phuong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty Co phan INNOTEK - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>