182  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông giao hàng tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao động phổ thông giao hàng tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân - Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp lao động đi làm việc tại khu công nghiệp Bắc Ninh

Bắc Ninh - 4.500.000₫ một tháng

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Sản Xuất

Bắc Ninh

Phó Phòng Cơ Điện (utility)

Bắc Ninh

Quản Lý, Tổ Trưởng, Tổ Phó Bộ Phận Phun (injection)

Bắc Ninh

Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành

Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>