111  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân - Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng lao đông phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.500.000-4.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Thiết Bị (an Toàn Lao Động - Vệ Sinh Môi Trường)

Bắc Ninh

Nhân Viên An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Môi Trường

Bắc Ninh

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động

Bắc Ninh

Chỉ Huy Phó Công Trình

Bắc Ninh

Chỉ Huy Phó Công Trình

Bắc Ninh

Quản Lý Hành Chính Nhân Sự - Phó Phòng

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc, Phó Quản Đốc

Bắc Ninh

Phó Phòng Kỹ Thuật Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Chuyên Viên R &d (phòng Nghiên Cư'u Và Pha't Triển)

Bắc Ninh

Phó Giám Sát Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>