148  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Cong ty Dong Tau Ha Vinh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân - Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH KNK Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính, Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân và lao động phổ thông

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Phó phòng Tổ chức - Hành chính 04

Cong ty TNHH Phuc Quang - Hong Anh - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

gấp] 04 Trưởng/phó Phòng Sản Xuất Smd/pe

Thái Nguyên - Bắc Ninh

Bếp trưởng, bếp phó bếp ăn công nghiệp 07

Cong ty TNHH ADEN Services Viet Nam - Chi nhanh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó phòng kế toán

Bắc Ninh

Chuyên Viên R &d (phòng Nghiên Cư'u Và Pha't Triển)

Bắc Ninh

Phó phòng sản xuất Robot

Bắc Ninh

Phó Phòng Kho Thành Phẩm (sap, Gerp)

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Thành Phố Bắc Ninh

Bắc Ninh

Phó phòng hành chính

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Phó Phòng Kỹ Thuật Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Kỹ sư PCCC, hệ thống điện 22

Cong ty TNHH SX va TM Palado Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên hệ thống SO (Tiếng Trung) 17

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Kỹ sư điện, tự động hóa 24

Cong ty Co phan Cap Dien - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kĩ thuật viên 27

Cong ty TNHH He thong tu dong Hans - Bắc Ninh

Nhân viên tuyển sinh

Dai Hoc Cong nghe Dong A - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>