Việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 144 việc làm  

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông, Công Nhân Kỹ Thuật

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Hàn, Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Nữ

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Môi Trường

Bắc Ninh

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Quản Lý Nhà Hàng Tp Bắc Ninh

Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên R &d (phòng Nghiên Cư'u Và Pha't Triển)

Bắc Ninh

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Phụ Trách Sản Xuất

Bắc Ninh

Trưởng / Phó Phòng Iso

Bắc Ninh

Tổ Trưởng, Tổ Phó Sản Xuất Pm

Bắc Ninh

Phó Phòng Kỹ Thuật Pe (biết Tiếng Trung )

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>