127  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Cong ty Dong Tau Ha Vinh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân và lao động phổ thông 15

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Công Nhân - Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Công ty TNHH JHCOS VINA tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.100.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính, Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH SD MECATEC VINA - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty thang may Mensa - Bắc Ninh

Kỹ sư an toàn lao động 01

MasterStreets Group - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Phó Phòng ERP (quản Lý Hệ Thống Phần Mềm Erp)

Cresyn Hanoi Co., Ltd - Bắc Ninh

Phó phòng điện - động lực (tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Phó phòng Tổ chức - Hành chính 04

Cong ty TNHH Phuc Quang - Hong Anh - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phó phòng QA ( Tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó giám đốc sản xuất 22

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Phó giám đốc sản xuất

Cong ty TNHH DTPT Lam - Nong nghiep Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán, 15

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán 16

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán. 15

Cong ty TNHH Truyen hinh cap quang Viet Nam - Bắc Ninh

Phó phòng kế toán

Bắc Ninh

Chuyên Viên R &d (phòng Nghiên Cư'u Và Pha't Triển)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>