275  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

ALS Dong Ha Noi - Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân - Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Công ty TNHH JHCOS VINA tuyển lao động phổ thông

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.100.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh

Tuyển 08 Nam, 08 Nữ Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh

Lao Động Phổ Thông

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA Chi - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Hai Tell co.ltd - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Nexcon Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông - phụ việc cơ khí

Cong ty TNHH dau tu TM va DV Song Kim - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH CBG Bac Son - Bắc Ninh

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH Young One Chemical - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Xi nghiep may Thu Phuong - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thơ tiện, thợ phay, thợ cơ khí, lao động phổ thông

Cong ty TNHH Gia Minh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>