282  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển 08 Nam, 08 Nữ Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

CONG TY TNHH WOOJEON & HANDAN VINA - Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty Co phan Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty Co phan Chau Minh Asia - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

SUKI tuyển gấp 15 lao động phổ thông đi làm ngay

Bắc Ninh

SUKI tuyển 18 lao động phổ thông đi làm ngay

Bắc Ninh

Cần tuyển lao động phổ thông

Bắc Ninh - 1.500.000-2.000.000₫ một tháng

Công nhân - Lao động phổ thông

Cong ty co phan Vinh Thai - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân lao động phổ thông

Chi nhanh cong ty TNHH nha nuoc MTV xay lap - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

sinh viên làm thêm, lao động phổ thông

Bắc Ninh

Nhân Viên An Toàn Lao Động- Vệ Sinh Môi Trường

Bắc Ninh

Nhân viên an toàn lao động

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Homcredit Tuyển NVKD tại Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lào Cai, Hà Giang

Home Credit - Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh - 2.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tổ phó phụ trách sản xuất

Bắc Ninh

Tổ phó phụ trách sản xuất

Cong ty Dynamic Motion Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>