198  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển 08 Nam, 08 Nữ Lao Động Phổ Thông,công Nhân Nhà Máy

Bắc Ninh - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Tuyển Công Nhân Nữ Lao Động Phổ Thông

CONG TY TNHH WOOJEON & HANDAN VINA - Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

SUKI tuyển gấp 15 lao động phổ thông đi làm ngay

Bắc Ninh

SUKI tuyển 18 lao động phổ thông đi làm ngay

Bắc Ninh

Cần tuyển lao động phổ thông

Bắc Ninh - 1.500.000-2.000.000₫ một tháng

Công nhân phổ thông 04

Cong ty TNHH Sun Tech Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Homcredit Tuyển NVKD tại Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Ninh, Lào Cai, Hà Giang

Home Credit - Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh - 2.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển trưởng nhóm KD tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai

Hà Nội - Bắc Ninh

Phó Phòng QA/QC 08

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Phó Phòng QA/QC

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Phó Phòng QA / QC

Bắc Ninh

Phó Phòng QA / QC

Bắc Ninh

Môi trường/Xử lý chất thải - Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất

Cong Ty TNHH Cong Nghe Hoa Chat Va Moi Truong - Bắc Ninh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất

Cong Ty TNHH Cong Nghe Hoa Chat Va Moi Truong - Bắc Ninh

Phó Giám Đốc Phụ Trách Sản Xuất

Bắc Ninh

Phó Phòng QA/QC 13

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>