56  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang

Lao Động Phổ Thông Vào Học Nghề May

Bắc Giang

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông_lương Hấp Dẫn

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Công Nhân Đóng Gói

Bắc Giang

Công Nhân Trưởng Máy Đồng

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

FPT Telecom tuyển nhân viên kinh doanh tại Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

FPT Telecom tuyển chuyên viên kỹ thuật tại Bắc Giang

Bắc Giang

Kỹ thuật viên kiêm tổ trưởng tổ ép nhựa

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân Viên Bán Hàng

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bắc Giang

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Giang

Nhân Viên Bảo Dưỡng Sửa Chữa Cơ Khí

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân

Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Điện

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>