113  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH P&Tel Viet Nam - Bắc Giang

Lao động phổ thông

Cong ty Co Phan Cong Nghe Mo Va Luyen Kim - Bắc Giang

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Công Nhân Lao Động Phổ Thông

CN Cong ty CP TM & DTXD Ngan Ha- Bac - Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Cong ty co phan SX va XNK Thanh Cong - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông Báo Tuyển Dụng Lao Động Đi Làm Việc Có Thời Hạn Tại Nước Ngoài

Bắc Giang

Chuyên Viên Đào Tạo Và Chăm Sóc Người Lao Động

Bắc Giang

Nhân Viên Đào Tạo Và Chăm Sóc Người Lao Động

Bắc Giang

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động ( Er)

Bắc Giang

Công nhân phô thông

Cong ty TNHH Gitae electronics - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên An Ninh Tại Bắc Giang/Lào Cai/Lai Châu

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Lào Cai - Bắc Giang

Phó phòng sản xuất

Cong ty trach nhiem huu han thuong mai va dich - Bắc Giang

Tuyển Phó Phòng Tuyển Dụng

Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Bắc Ninh - Bắc Giang

Phó Quản Đốc 01

Cong ty CP Cong nghe Mo va Luyen kim VN - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng công nghệ thông tin

Cong ty TNHH Youngone - Bắc Giang

Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>