63  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Bắc Ninh - Bắc Giang - 4.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang

Lao Động Phổ Thông Tại Coopmart

Bắc Giang

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang

Phó/trưởng Phòng Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu

Bắc Giang

Tổ Trưởng Tổ Phó Chuyền May

Bắc Giang

Tổ Trưởng, Tổ Phó Sản Xuất

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Phó Phòng Sản Xuất Điện Tử

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Bắc Giang

Phó Phòng Pe

Bắc Giang

Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Giang

Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Giang

Phó Phòng QA ( Tiếng Hàn)

Bắc Giang

Trưởng / Phó Phòng Thiết Bị

Bắc Giang

Trưởng/ Phó Phòng QA 01

Bắc Giang

Nhân viên tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>