139  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lao động phổ thông

Cong ty co phan SX va XNK Thanh Cong - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Lao Động Phổ Thông

CONG TY CP TAP DOAN KHOANG SAN A CUONG - Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Lao Động Phổ Thông

> CONG TY CP TAP DOAN KHOANG SAN A CUONG - Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông vào học nghề may

Cong ty TNHH Youngone Bac Giang - Bắc Giang

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty co phan che bien thuc pham xuat khau - Bắc Giang

Lao động phổ thông

Cong ty Co Phan Cong Nghe Mo Va Luyen Kim - Bắc Giang

Lao động phổ thông

Cong ty TNHH P&Tel Viet Nam - Bắc Giang

Tuyển lao động phổ thông

www.vieclambacgiang.vn - Bắc Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Lao động phổ phông

Cong ty TNHH xay dung xuat khau VINAGER Viet Nam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên đào tạo và chăm sóc người lao động

CRYSTAL MARTIN (VIET NAM) COMPANY LIMITED - Bắc Giang

Chuyên viên đào tạo và chăm sóc người lao động

CRYSTAL MARTIN (VIET NAM) COMPANY LIMITED - Bắc Giang

Chuyên Viên Đào Tạo Và Chăm Sóc Người Lao Động

Bắc Giang

Nhân Viên Đào Tạo Và Chăm Sóc Người Lao Động

Bắc Giang

Công nhân phô thông

Cong ty TNHH Gitae electronics - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Giang

Phó phòng sản xuất

Cong ty trach nhiem huu han thuong mai va dich - Bắc Giang

Phó Phòng Sản Xuất

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>