47  

việc làm lao dong pho thong tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Công Nhân Lao Động Phổ Thông

CN Cong ty CP TM & DTXD Ngan Ha- Bac - Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyển Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông

Bắc Giang - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động ( Er)

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Cong Ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Trưởng Phòng Công Nghệ Thông Tin

Bắc Giang

Giáo Viên Tiếng Nhật

Bắc Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính

Bắc Giang

Nhân Viên Văn Thư

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên - Tỉnh Bắc Giang 23

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh (OTC) - Bắc Giang 20

Cong ty co phan Duoc pham Viet Duc - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám đốc đối ngoại 14

Cong ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng cơ sở hạ tầng 14

Cong ty TNHH Green Enginneering Vina - Bắc Giang

Giám sát bán hàng 08

Cong ty TNHH Tribeco Mien Bac - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân bếp 01

Cong ty TNHH ShinSung Vina - Bắc Giang

Phiên Dịch/ Biên Dịch (Sử Dụng Được Tiếng Anh, Nhật hoặc Hàn)

Bắc Giang

Giám Đốc Nhà Máy Bắc Giang Hoặc Hà Nam

Hà Nam - Bắc Giang

Trình Dược Viên Tỉnh Bắc Giang - Lạng Sơn

Lạng Sơn - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>