134  

việc làm lao dong pho thong tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân lao động phổ thông

Cong ty TNHH Hiep Phat AB - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông ( công nhân sản xuất)

CN Cong ty CP SX-TM-DV Tri Hai - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.200.000-4.000.000₫ một tháng

lao động phổ thông

Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lao Động Phổ Thông Học Việc Ca'c Khâu Sản Xuất (30 Người)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển lao động phổ thông - Vũng Tàu

Vũng Tàu

lao đông pho thong

Vũng Tàu - 4.500.000-8.000.000₫ một tháng

Lao động phổ thông

Vũng Tàu

lao dong pho thong

Vũng Tàu

Tuyển Chuyên Viên An Toàn Lao Động (Vũng Tàu)

Vũng Tàu

Tuyển Chuyên Viên An Toàn Lao Động (Vũng Tàu)

Vũng Tàu

Nhân Viên An Toàn Lao Động

Vũng Tàu

Kỹ sư an toàn lao động

Tp Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tại Đồng Nai + Vũng Tàu

Cong ty TNHH PT Cong nghe Dien tu Binh Anh - Đồng Nai - Vũng Tàu

Xưởng Phó Xưởng Giàn Giáo Và Chống Ăn Mòn

Bà Rịa - Vũng Tàu

Dầu khí/Địa chất - Xưởng Phó Xưởng Giàn Giáo Và Chống Ăn Mòn

Cong Ty Co Phan Che Tao Gian Khoan Dau Khi - Bà Rịa - Vũng Tàu

Xưởng Phó Xưởng Kết Cấu Thép Và Trang Trí

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Giám Đốc

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó giám đốc

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Kv Đông Nam Bộ

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Miền Đông

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>