15  

việc làm lam them tại Vĩnh Long

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát vật tư - CJ Vĩnh Long

Vĩnh Long - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát vật tư - CJ Vĩnh Long

Vĩnh Long - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Vĩnh Long - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Online

Vĩnh Long - 2.000.000-5.000.000₫ một tháng

Môi trường/Xử lý chất thải - Chuyên Viên Đánh Giá Nội Bộ (auditor)

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Quản Lý Sản Xuất (giám Đốc Hoặc Quản Đốc Sản Xuất)

Vĩnh Long

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Xe Máy)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Trưởng Phòng Nhân Sự

Vĩnh Long - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phát Triển Mặt Bằng Kinh Doanh

Vĩnh Long

Tuyển Biên Tập Viên

Vĩnh Long

Tuyển Biên Dịch Viên Tiếng Anh

Vĩnh Long

Chuyên viên IT

Vĩnh Long

HR cum Payroll Executive

Vĩnh Long

Chuyên viên lao động tiền lương

Vĩnh Long

HR cum Payroll officer

Vĩnh Long