90  

việc làm lam them tai nha tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân xưởng cơ (Nhà máy sản xuất) 16

Cong ty TNHH Thang May Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Kỹ sư cơ khí nhà máy sản xuất 15

Cong ty TNHH Thang May Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Trình dược viên tại Thái Bình, Nam Định 17

Cong ty TNHH Dau Tu & TM Nhan Hung - Nam Định - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại tại Thái Bình 15

Cong ty Co Phan FBF - Thái Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Tài Trợ Thương Mại

Thái Bình

Nhân viên mua bán 19

Chi nhanh cong ty TNHH Son Ha tai Thai Binh - Thái Bình

Trưởng phòng hành chính - nhân sư 19

Chi nhanh cong ty TNHH Son Ha tai Thai Binh - Thái Bình

Nhân viên kỹ thuật chuyền may 17

Chi nhanh cong ty TNHH Son Ha tai Thai Binh - Thái Bình

Nhân Viên Giao Hàng

Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Kho Hàng

Thái Bình - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kỹ sư nông nghiệp 26

Cong ty CPTM duọc VTYT Khải Hà - Thái Bình

Quản Lý Dự Án

Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên IT 22

Cong ty TNHH TM va SX Giang Ngoc - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyên viên hành chính - nhân sự tổng hợp 21

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa máy may công nghiệp 20

Xi nghiep may Viet Long - Cong ty Co phan - Thái Bình

Nhân Viên Giao Hàng Siêu Thị

Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên mua hàng nhập khẩu 19

Cong ty Co phan Thanh Bac Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình

Cửa hàng trưởng. 19

Cong ty Co phan Thanh Bac Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình

Chuyên viên hồ sơ thầu, 19

Cong ty CP Thuong Mai Xay Lap Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình

Nhân viên bán hàng (VINFASHION)

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>