36  

việc làm lam them tai nha tại Nam Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân may làm việc tại Hải Hậu

TNHH Smartventures USA - Nam Định

Giám sát kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Nam Định - 10.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư

Nam Định

Kho vận/Vật tư - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Nam Định, Ninh Bình

Tap Doan Austdoor - Nam Định - Ninh Bình

Xây dựng - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty TNHH EAST WEST SEED (Hai Mui Ten Do) - Nam Định

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Nam Định

Nhân viên thu ngân trung tâm điện máy

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Nam Định

Nhân viên thu ngân mặt hàng điện máy

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng trung tâm điện máy

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chăm sóc khách hàng trung tâm điện máy

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng điện máy VinPro

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng VinPro

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng trung tâm điện máy

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu ngân trung tâm điện máy VinPro

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Nam Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng điện tử điện lạnh

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân

Cong ty TNHH Garnet Nam Dinh - Nam Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Ninh Bình-Nam Định

Nam Định - Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh thùng rác inox

Cong ty CP ST Toan Cau - Nam Định - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>