99  

việc làm lam them o nha tại Thái Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân xưởng cơ (Nhà máy sản xuất) 16

Cong ty TNHH Thang May Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

Kỹ sư cơ khí nhà máy sản xuất 15

Cong ty TNHH Thang May Thai Binh - Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình

NV Kế toán tổng hợp

Hà Nội - Thái Bình

Kỹ sư điện tự động hóa 29

Cong ty TNHH Pha Le Viet Tiep Thai Binh - Thái Bình

Kỹ sư thiết kế 29

Cong ty TNHH Pha Le Viet Tiep Thai Binh - Hà Nội - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cửa hàng trưởng 29

Cong ty Co phan Thanh Bac Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình

Nhân Viên Phụ Kho Hàng

Thái Bình - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dự Án

Tp Hồ Chí Minh - Thái Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư nông nghiệp 26

Cong ty CPTM duọc VTYT Khải Hà - Thái Bình

Nhân Viên Kinh Doanh

Thái Bình - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Chuyên viên hành chính - nhân sự tổng hợp 21

Cong ty Co phan CERINCO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên IT 22

Cong ty TNHH TM va SX Giang Ngoc - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng Siêu Thị

Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa máy may công nghiệp 20

Xi nghiep may Viet Long - Cong ty Co phan - Thái Bình

Cửa hàng trưởng. 19

Cong ty Co phan Thanh Bac Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình

Trưởng phòng hành chính - nhân sư 19

Chi nhanh cong ty TNHH Son Ha tai Thai Binh - Thái Bình

Chuyên viên hồ sơ thầu, 19

Cong ty CP Thuong Mai Xay Lap Thai Binh Duong - Hà Nội - Thái Bình

Nhân viên bán hàng (VINFASHION)

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng (VINFASHION) 19

Tap Doan Vingroup - Thái Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>