64  

việc làm lam them cho sinh vien tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thủ kho làm việc tại Bắc Ninh

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nam (nữ ) bảo vệ làm việc tại khu công nghiệp Yên Phong, Bắc ninh

Bắc Ninh - 4.500.000₫ một tháng

Thủ kho làm việc tại Bắc Ninh

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển sản phẩm lúa tại Bắc Ninh

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển sản phẩm lúa (lương cơ bản 7-10 triệu)

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự biết tiếng Anh

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thủ kho

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển sản phẩm lúa

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển sản phẩm lúa

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý chất lượng

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

(tuyển Gấp) Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Dabaco Lạc Vệ (bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Mua Hàng

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>