15  

việc làm lam them ban thoi gian tại Nam Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Đại Diện Bán Hàng Tại Nam Định

Nam Định

NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TẠI NAM ĐỊNH

Nam Định

Quản lý trang trại ở Nam Định

Nam Định - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nam Định

Quản Lý Trang Trại

Nam Định - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trang Trí Tại Hải Hậu - Nam Định

Nam Định

Công Nhân May Đi Làm Ngay Tại Hải Hậu

Nam Định

Trình dược viên các tỉnh 09

Cong ty TNHH novopharm - Nam Định

Tuyển Công Nhân May(nữ) Làm Việc Tại Hải Hậu

Nam Định - 3.000.000₫ một tháng

Quản lý trang trại chăn nuôi 07

Cong ty CP Son Dong - Nam Định

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Nam Định

Công Nhân May Tại Hải Hậu

Nam Định - 4.200.000-7.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may tại Hải Hậu

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng