19  

việc làm lam them ban thoi gian tại Nam Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Xây dựng - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ

Nam Định

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Nam Định

Nhân Viên Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Ninh Bình-Nam Định

Nam Định - Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Cán Bộ Kỹ Thuật (Số Lượng 25)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Nam Định - Thái Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Nhân May Tại Hải Hậu

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân May Đi Làm Ngay Tại Hải Hậu

Nam Định

Công nhân may

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may tại Hải Hậu

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân May(nữ) Làm Việc Tại Hải Hậu

Nam Định - 3.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Lái Xe, Lái Máy Công Trường (sl 20 Người)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy In, Máy Photocopy Và Máy Vi Tính

Nam Định - Hà Nội - 3.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Hỗ Trợ Kĩ Thuật Tại Hải Hậu - Nam Định

Nam Định

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Nam Định

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Nam Định

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng