20  

việc làm lam tai sieu thi tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Siêu Thị Thanh Hóa

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC

Tat ca Muc luong - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thị trường khu vực Thanh hóa , Vinh- nghệ an, Quảng ngãi

Vinh - Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thị trường khu vực Thanh Hóa

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI Q&G VIET NAM - Thanh Hóa - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thị trường khu vực Thanh Hóa

Thanh Hóa - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thị trường khu vực Tp Thanh Hóa

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI Q&G VIET NAM - Thanh Hóa - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển LX phụ xe làm việc chi nhánh Hà Nam

Thanh Hóa - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên phiên dich tiếng trung tại Thanh Hóa

Thanh Hóa

Nhân viên kinh doanh khu vực Thanh Hóa

Tat ca Muc luong - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Truyền Thông

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật

Tat ca Muc luong - Thanh Hóa

Nhân Viên Khai Thác Báo

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng xe thương mại

Tat ca Muc luong - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng Giám sát bán hàng (ss) TP THanh Hóa

CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI Q&G VIET NAM - Thanh Hóa - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Thanh Hóa - 70.000.000₫ một năm

Giám sát kinh doanh

Thanh Hóa - 70.000.000₫ một năm

Nhân viên QC-kiêm thu mua hàng thủy sản

Cong ty Co phan Xuat nhap khau Thuc pham Nghi - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

GĐ Chi Nhánh / Trưởng Bộ Phận ( Gđcn/tbp)

Thanh Hóa - 16.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên

Cong ty co phan duoc pham Hoang Giang BMT - Thanh Hóa

nhân viên tư vấn bán hàng

cong ty TMDV Cuong Nam - Thanh Hóa - Nghệ An