250  

việc làm lam o nha tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Việc làm công nhân nhà nước

Quảng Ninh - Thái Nguyên - 15.000.000₫ một tháng

Việc làm công nhân nhà nước

Quảng Ninh - Thái Nguyên - 15.000.000₫ một tháng

Việc làm công nhân nhà nước

Quảng Ninh - Thái Nguyên - 15.000.000₫ một tháng

Kế Toán Nhà Hàng

Thái Nguyên

Kế Toán Nhà Hàng

Thái Nguyên

Nhân viên thiết bị nhà bếp

Cong ty TNHH Welstory Viet Nam - Thái Nguyên

Kế toán nhà hàng

Cong ty TNHH Beta Media - Thái Nguyên

Kế toán tại nhà hàng 23

Cong ty CP Beta Media - Thái Nguyên

Kế toán tại nhà hàng

Cong ty TNHH Beta Media - Thái Nguyên

Nhân viên kế toán tại nhà hàng 23

Cong ty CP Beta Media - Thái Nguyên

Kế toán nhà hàng 23

Cong ty CP Beta Media - Thái Nguyên

Nhân viên kế toán tại nhà hàng

Cong ty TNHH Beta Media - Thái Nguyên

Nhân viên bếp trưởng/phụ bếp nhà hàng 03

Cong ty CP Beta Media - Thái Nguyên

Nhân Viên Sơ Chế/phụ Bếp Nhà Hàng

Thái Nguyên

Tuyển Nhân Viên CSKH Cho Nhà Mạng Viettel Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Cho Nhà Mạng Viettel Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Giám sát nhà hàng

Cong ty TNHH Beta Media - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng

Thái Nguyên

Quản lý nhà hàng

Cong ty TNHH Beta Media - Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát Nhà Hàng

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>