405  

việc làm lam nhan vien phuc vu tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Nam Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân viên phục vụ tiếp thực nam

Cong ty CP dau tu Huynh De - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ tiếp thực nam

Cong ty CP dau tu Huynh De - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ tiếp thực nam

Cong ty CP dau tu Huynh De - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ tiếp thực nam

Cong ty CP dau tu Huynh De - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ tiếp thực nam

Cong ty CP dau tu Huynh De - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ tiếp thực nam

Cong ty CP dau tu Huynh De - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên phục vụ quán trà sữa

Vũng Tàu

Cần Tuyển Nhân Viên Phục Vụ

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Buồng/ Phòng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân viên Phục vụ

Vũng Tàu - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

Vũng Tàu

Nhân viên phục vụ khách hàng VIP

Cong ty CP dau tu Huynh De - Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viện Phục Vụ Bán Thời Gian

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phục Vụ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Cần tuyển nhân viên phục vụ bàn tại Vũng tàu

Vũng Tàu

Nhân Viên Nữ Phục Vụ Phòng

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>