144  

việc làm lam mot buoi tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Nhân Viên Lễ Tân Làm Việc Tại Cát Bà

Cong Ty TNHH Du Lich Dao Cat Dua - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên làm thủ tục hải quan

New World Transport Corporation - Hải Phòng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Tại Chi nhánh Hải Phòng

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Hải Phòng

H715 ] Nhân viên bộ phận phòng chống thảm họa, cháy nổ

Hải Phòng - 500-800 $ một tháng

H713 ] Nhân viên bộ phận an toàn

Hải Phòng - 500-800 $ một tháng

Chuyên viên phát triển kinh doanh tại Chi nhánh Hải Phòng

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Hải Phòng

Nhân Viên Giám Định

Hải Phòng - 5.500.000-7.000.000₫ một tháng

H714 ] Nhân viên bộ phận môi trường

Hải Phòng - 500-800 $ một tháng

Chuyên viên phát triển kinh doanh tại Chi nhánh Hải Phòng

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Hải Phòng

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Tại Chi nhánh Hải Phòng

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Hải Phòng

Chuyên viên phát triển kinh doanh tại Chi nhánh Hải Phòng

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Hải Phòng

H1144 ] PHIÊN DỊCH N2

Hải Phòng - 500-650 $ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Hải Phòng

Chuyên viên phát triển kinh doanh tại Chi nhánh Hải Phòng

Hải Phòng

Chuyên viên phát triển kinh doanh tại Chi nhánh Hải Phòng

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Dai - Hải Phòng

Trưởng Phòng Hành Chính ( Tiếng Nhật N3; $1500)

Hải Phòng - 1.500 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Tại Chi nhánh Hải Phòng

Hải Phòng

HP] (TUYỂN GẤP) 02 Kỹ Sư Sản Xuất ($300-$320)

Hải Phòng - 300-320 $ một tháng

Quản Lý Sản Xuất

Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>