166  

việc làm lam mot buoi tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế Toán Trưởng Làm Việc Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh

Hải Phòng

Kế toán bán hàng

Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh website Tại Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân Viên Hành Chính Kiêm Thư Ký Tổng Giám Đốc (Tiếng Trung)

Hải Phòng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Phòng - 4.500.000-6.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm/ Giám Sát Thương Vụ

Hải Phòng - 200-400 $ một tháng

Thủ Quỹ

Hải Phòng

Nhân Viên Logistic

Hải Phòng

Nhân Viên Điều Độ

Hải Phòng - 200-400 $ một tháng

Quản Lý Xe

Hải Phòng

Kho vận/Vật tư - Quản Lý Xe

Cty Co Phan Nhat Viet - CN Hai Phong - Hải Phòng

Nhân Viên Thẩm Định Tài Sản

Hải Phòng

Nhân Viên Bảo Vệ

Hải Phòng - 3.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kho

Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Điều Độ

Cty Co Phan Nhat Viet - CN Hai Phong - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Logistic

Cty Co Phan Nhat Viet - CN Hai Phong - Hải Phòng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Nhóm/ Giám Sát Thương Vụ

Cty Co Phan Nhat Viet - CN Hai Phong - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>