37  

việc làm lai xe tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển NV Lái Xe cho chi Nhánh Thái Nguyên

Thái Nguyên - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe nâng 14

Cong ty TNHH MTV ALS Thai Nguyen - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

4 Lái xe tải bằng C, 1 lái xe nâng 26

Cong ty co phan cong nghe moi truong Minh Huy - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe và giao hàng cho chi nhánh thái nguyên

Thái Nguyên

Công Ty Tuyển 2 Lái Xe Tải Và 2 Phụ Xe Giao Hàng

Thái Nguyên

Tập Đoàn Vận Tải Tuyển 3 LX Tải Và 3 Phụ Xe

Thái Nguyên - 9.500.000₫ một tháng

Vận Tải Thành Phát Tuyển 2 LX Tải Và 2 Phụ Xe Giao Hàng

Thái Nguyên

Trưởng/phó Phòng Diamond Cutting

Hà Nội - Thái Nguyên

Trưởng/phó Phòng Kỹ Thuật CNC

Hà Nội - Thái Nguyên

Nhân Viên Thị Trường Chi Nhánh Thái Nguyên

Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Shift Senior Supervisor

Hà Nội - Thái Nguyên

Trưởng/phó Phòng Thiết Kế Mô Hình Cơ Khí (cad/cam Manager/assistant Manager)

Hà Nội - Thái Nguyên

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp tại Bắc Ninh, Thái Nguyên

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Thái Nguyên - Bắc Ninh

Lập trình viên (IT) 14

Cong ty TNHH MTV ALS Thai Nguyen - Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán kho - Chi nhánh Thái Nguyên 05

Cong ty Co phan Quoc te Son Ha - Thái Nguyên

Kỹ thuật viên 01

Thái Nguyên

Kỹ thuật viên 09

Thái Nguyên

Nhân Viên Bảo Vệ Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp tại Bắc Ninh, Thái Nguyên

Cong ty TNHH Dich Vu an uong Ba Sao - Thái Nguyên - Bắc Ninh

trang:     1 | 2    >>