14  

việc làm lai xe tại Tây Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tài Xế Xe Du Lịch Biết Tiếng Hoa

Tây Ninh

TP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

TP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Phiên Dịch Tiếng Trung / Hoa

Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Tây Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Nhà Phân Phối

Tây Ninh

Trình Dược Viên Lương Hấp Dẫn Tại Kiên Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Quảng Ngãi

Tây Ninh - Đồng Nai

Giám Sát Nhà Phân Phối

Tây Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật

Tây Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nam - Nhân Viên Kho

Tây Ninh

Nhân Viên Vận Hành Nồi Hơi

Tây Ninh

Giám Sát Nhà Phân Phối (tây Ninh)

Tây Ninh

Kế Toán Trưởng

Tây Ninh

Nhân viên kỹ thuật

Cong Ty TNHH MTV SPT - Tây Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng