16  

việc làm lai xe tại Phú Thọ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên lái xe tải 2.5 - 8 tấn

Cong ty XNK Ngoi Sao Viet Nam - Phú Thọ - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Lái xe tại Phú Thọ

Phú Thọ - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái Xe Tại Tp Việt Trì

Việt Trì - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe Hạng E

Phú Thọ

Công Ty Tuyển Gấp 3 LX Và 3 Phụ Xe Tại Phú Thọ

Việt Trì - 9.500.000₫ một tháng

Nhân viên y tế tại xưởng

Tong cong ty Thuong mai xuat nhap khau GREN SPACE - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Văn phòng trực điện thoại

Tong cong ty Thuong mai xuat nhap khau GREN SPACE - Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Việt Trì

Nhân Viên Giao Nhận Lắp Đặt Điện Máy tại Việt Trì (Phú Thọ) - VinPro

Việt Trì

Nhân viên Marketting làm việc tại Việt Trì 02

Tong cong ty Hoa Binh Minh - Việt Trì

Nhân Viên Kỹ Thuật

Phú Thọ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Giao Nhận Hàng

Cong ty CP Dau Tu Phu Hoang Gia - Phú Thọ

Kho vận/Vật tư - Kế Toán Viên

Cong ty CP Dau Tu Phu Hoang Gia - Phú Thọ

Nhân viên trưng bày - NPP Unilever - Bắc Ninh, Phú Thọ

Cong ty TNHH ACACY - Phú Thọ - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản đốc sửa chữa chung Hyundai Việt Trì

Tong cong ty Hoa Binh Minh - Việt Trì