23  

việc làm lai xe tại Ninh Bình

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lái xe con,xe tải và phụ xe chi nhánh Ninh Bình

Ninh Bình - 9.500.000₫ một tháng

Lái xe

Ninh Bình

Lái xe kiêm giao hàng 01

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Ninh Bình

Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Ninh Bình

Lái xe kiêm giao hàng 30

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển tài xế lái xe

Hà Nội - Ninh Bình - 8.000.000₫ một tháng

Lái xe kiêm giao hàng 23

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Lái xe (Hạng D)

Ninh Bình

Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Ninh Bình

Lái Xe Kiêm Giao Hàng

Ninh Bình

Lái Xe Bằng Fc

Ninh Bình

Tổng giám đốc

Cong ty co phan giong bo thit - sua Yen - Ninh Bình

Phóng viên - PR tạp chí

Cong ty CP Quang cao Truyen thong thuong mai Thanh - Ninh Bình

Giám sát bán hàng

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Ninh Bình - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Công nhân Hàn điện, cơ khí

Cong ty co phan Co khi lap may LILAMA - Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm dự án truyền thông

Cong ty CP Quang cao Truyen thong thuong mai Thanh - Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC

Ninh Bình

Kỹ sư máy Xây dựng 07

Cong ty TNHH MTV Minh Dang - Ninh Bình

trang:     1 | 2    >>