Việc làm lai xe tại Ninh Bình

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 22 việc làm  

Tuyến gấp nam lái xe con, nv lái xe tải 1, 25 - 8, 5 tấn

Ninh Bình - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe taxi làm việc tại Nho Quan

Ninh Bình - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cần gấp Lái xe Phụ xe đi làm ngay tại khu Ninh Bình

Ninh Bình - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe tải, phụ xe giao hàng đi làm ngay tại Ninh Bình

Ninh Bình - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

7 NV Lái Xe và Phụ Xe làm tại Ninh Bình

Ninh Bình

Thông báo tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại chi nhánh ninh bình

Ninh Bình - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông báo tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại chi nhánh ninh bình

Ninh Bình

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Đầu Kéo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình - Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe

Ninh Bình

Nhân Viên lái xe

Ninh Bình

Tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại chi nhánh ninh bình

Ninh Bình

Công nhân lái xe cẩu

Nha may lap rap o to Thanh Cong - Ninh Bình

Thông báo tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại chi nhánh ninh bình

Ninh Bình - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông báo tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại ninh bình

Ninh Bình - 15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Tại Ninh Bình

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Nhận

Ninh Bình

Nhân Viên Kỹ Thuật Ict- [Trần Anh

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trần Anh Ninh Bình_Kỹ Thuật Giao

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Công Trình Và Ô Tô

Ninh Bình

trang:     1 | 2    >>