Việc làm lai xe tại Ninh Bình

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 20 việc làm  

Thông báo tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại chi nhánh ninh bình

Ninh Bình

Tuyển gấp nhân viên lái xe tải và giao hàng chi nhánh Ninh bình

Ninh Bình - 15.000.000₫ một tháng

Tuyến gấp nam lái xe con, nv lái xe tải 1, 25 - 8, 5 tấn

Ninh Bình - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Đầu Kéo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN DTXD CUONG THINH THI - Ninh Bình - Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe

Ninh Bình

Nhân Viên lái xe

Ninh Bình

Tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại chi nhánh ninh bình

Ninh Bình

Công nhân lái xe cẩu

Nha may lap rap o to Thanh Cong - Ninh Bình

Thông báo tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại chi nhánh ninh bình

Ninh Bình - 9.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thông báo tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại ninh bình

Ninh Bình - 15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Công Trình Và Ô Tô

Ninh Bình

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Tại Ninh Bình

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình

Trình dược viên, cộng tác viên Bệnh Viện địa bàn Tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình

Tổ trưởng tổ Hành lý

Ninh Bình

Trình Dược Viên, Cộng Tác Viên Bệnh Viện Địa Bàn Tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Ninh Bình - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Phòng Chất Lượng

Ninh Bình

Kỹ Sư Chất Lượng

Ninh Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Dự Án Truyền Thông

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng