4  

việc làm lai xe tại Lạng Sơn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lái xe TAXI GROUP- ưu tiên lái mới lấy bằng

TAXI HANOI - Lạng Sơn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe TAXI GROUP- ưu tiên lái mới lấy bằng 17

TAXI HANOI - Hà Nội - Lạng Sơn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Lái Xe , Phụ Xe làm Việc tại ( Lạng Sơn )

Lạng Sơn

Cán bộ phòng TC-HC 24

Cong ty TNHH Xuan Cuong - Lạng Sơn