6  

việc làm lai xe tại Lạng Sơn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển nhân viên lái xe tải và nv giao hàng

Lạng Sơn - 9.500.000₫ một tháng

Tuyển lái xe chở hàng và phụ xe giao hàng

Lạng Sơn - 6.500.000-9.000.000₫ một tháng

Công Ty Tuyển Bổ Sung 2 LX Tải Và 2 Phụ Xe Chạy Hàng Tết

Lạng Sơn

Công Ty Tuyển 2 LX Tải Và 2 Phụ Xe Giao Hàng

Lạng Sơn

Giám Đốc Công Ty Khai Thác Khoáng Sản 13

Cong Ty Co Phan Tap Doan Dong Thien Phu - Lạng Sơn

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Công Ty

Cong Ty CP Tap Doan Dong Thien Phu - Lạng Sơn