9  

việc làm lai xe tại Lạng Sơn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển lái xe chở hàng và phụ xe giao hàng

Lạng Sơn - 6.500.000-9.000.000₫ một tháng

Lai Xe Nâng

Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái Xe Tải Tại Công Trường

Lạng Sơn

Công Ty Tuyển Bổ Sung 2 LX Tải Và 2 Phụ Xe Chạy Hàng Tết

Lạng Sơn

Công Ty Tuyển 2 LX Tải Và 2 Phụ Xe Giao Hàng

Lạng Sơn

Nhân Viên Phiên Dịch

Lạng Sơn

Nhân viên phiên dịch 25

ZhenYang Logistics - Lạng Sơn

Nhân Viên Giao Nhận ( Logistics Staff )

Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Tiếp Thị Nhà Phân Phối Unilever (lạng Sơn-phú Thọ-hải Dương)

Phú Thọ - Lạng Sơn - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng