17  

việc làm lai xe tại Lạng Sơn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Lái Xe Tải Tại Công Trường

Lạng Sơn

Tuyển Gấp 3 Nhân viên lái Xe 2 Phụ Xe làm việc Tại lạng sơn

Lạng Sơn - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái Xe Tải

Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Buýt khanh Quỳnh tuyển lái xe, bán vé

Vinh - Lạng Sơn

Vận Tải Thành long Tuyển Gấp NV Lái Xe Và Phụ Xe Tại Lạng Sơn

Lạng Sơn

Thông báo tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc tại lạng sơn

Lạng Sơn - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Vận tải MAI LINH tuyển gấp lái xe và phụ xe tại LẠNG SƠN

Lạng Sơn - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Vận Tải Hà Sơn Tuyển Gấp NV Lái Xe Và Phụ Xe Tại Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lai Xe Nâng

Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái Máy Xúc

Lạng Sơn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Ty Tuyển Gấp 6 LX Và Phụ Xe Giao hàng Tại Lạng Sơn

Lạng Sơn - 6.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị Trần Anh Lạng Sơn

Lạng Sơn

Nhân Viên Phiên Dịch

Lạng Sơn

Nhân Viên Kinh Doanh - Bán Hàng Tại Lạng Sơn

Lạng Sơn - 3.900.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Siêu Thị Tại Lạng Sơn , Quảng Ninh , Hà Nam

Quảng Ninh - Lạng Sơn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Kho Siêu Thi Các Tỉnh Lạng Sơn , Quảng Ninh , Hà Nam

Quảng Ninh - Lạng Sơn - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng