84  

việc làm lai xe tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển 4 lái xe 2 phụ xe giao hàng làm việc chi nhánh hải dương

Hải Dương

Lái Xe

Cong ty TNHH Honwu Viet Nam - Hải Dương

Tuyển Lái Xe + Phụ Xe tại Hải Dương

Hải Dương - 8.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe chở hàng

TNHH Dau Tu va Thuong Mai Phat Trien Ngoi Sao - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe

TNHH nha may bia Nam Khanh (Ha Noi) - Hà Nội - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe

Cong ty co phan ky thuat co khi va dieu - Hà Nội - Hải Dương

Tuyển 2 lái xe 2 phụ xe làm việc chi nhánh hải dương

Hải Dương

Hải Dương - TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI VÀ PHỤ XE GIAO HÀNG

DAU TU VAN TAI (TRUONGGIANG) - Hải Dương - 9.500.000₫ một tháng

Lái Xe - Bán Hàng

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe con 7 chỗ

Hà Nội - Hải Dương - 7.000.000₫ một tháng

Lái xe giao nhận

Cong ty Chuyen phat nhanh Song Binh-FedEx - Hà Nội - Hải Dương - 7.000.000₫ một tháng

Lái xe giao nhận

Cong ty Chuyen phat nhanh Song Binh-FedEx - Hà Nội - Hải Dương

Lái xe giao nhận

Cong ty Chuyen phat nhanh Song Binh-FedEx - Hà Nội - Hải Dương

Lái Xe Nâng

Hải Dương

Lái xe nâng làm việc tải Hải Dương

Hải Dương

FPT Telecom Tuyển Nhân Viên Thu Cước Tại Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

Hải Dương

Công Ty Tuyển Gấp 3 LX Và 3 Phụ Xe Tại Hải Dương

Hải Dương - 9.500.000₫ một tháng

Công ty tuyển 2 LX tải và 2 Phụ Xe chạy hàng tiêu dùng (HD)

Hải Dương

Vận Tải Thành Phát Tuyển 3 LX Và 3 Phụ Xe Tại Hải Dương

Hải Dương - 9.500.000₫ một tháng

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH XE MÁY

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>