186  

việc làm lai xe tại Đà Nẵng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển lái xe trộn bê tông

Đà Nẵng - Hải Phòng

Tuyển lái xe giao hàng - 20/10/2014 10:23 AM

Đà Nẵng

Tuyển lái xe trộn bê tông - 18/10/2014 10:13 AM

Đà Nẵng

Tuyển lái xe nâng và phụ nâng - 17/10/2014 08:57 AM

Đà Nẵng - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe trộn bê tông - 20/10/2014 09:14 AM

Đà Nẵng

Tuyển nhân viên lái xe tải chuyển phát nhanh - 18/10/2014 09:51 AM

Đà Nẵng

Bếp Trưởng - Lái Xe

CTY CP DAU TU L.I.F.E - Đà Nẵng

Tuyển lái xe trộn bê tông - 16/10/2014 08:40 AM

Đà Nẵng

Lái Xe Hạng Fc

Đà Nẵng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái Xe Hạng Fc

Đà Nẵng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Hạng Fc

Cong ty co phan Binh Vinh - Đà Nẵng

Lái xe kiêm nhân viên giao nhận

Cong ty TNHH MTV Hai Bon Gio. - Đà Nẵng

Nhân Viên Kỹ Thuật cơ khí, điện có bằng lái xe ô tô A2

CN.Cong ty TNHH Trung Son - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

nhân viên lái xe

Đà Nẵng

Lái xe bằng FC; Thợ điện xe 08

Cong ty Co phan Van tai va Thuong mai VITRANIMEX - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ điện, lái xe bằng FC 02

Cong ty Co phan Van tai va Thuong mai VITRANIMEX - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Hạng C

Cong ty co phan Binh Vinh - Đà Nẵng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Hạng Fc

Cong ty co phan Binh Vinh - Đà Nẵng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật , lái xe bằng C và FC 24

Cong ty Co phan Van tai va Thuong mai VITRANIMEX - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

lái xe đầu kéo bằng Fc

Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>