191  

việc làm lai xe tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên lái xe tải

Cần Thơ

LÁI XE TAXI

Cần Thơ

TUYỂN 2 LÁI XE - CÔNG TY THÉP PHƯƠNG NAM 3 - HẾT HẠN 31/3/2014

Cần Thơ

Lái xe Taxi

Cần Thơ

Lái xe Mix - xe Bơm Bê tông

Cong ty CP Dau Tu Xay Dung Tuan Loc - Cần Thơ

Lái xe Mix - xe Bơm Bê tông

Cần Thơ

Lái xe Mix - xe Bơm Bê tông

Cong ty CP Dau Tu Xay Dung Tuan Loc - Cần Thơ

NHÂN VIÊN LÁI XE

Cần Thơ

Nhân viên lái xe

Cần Thơ

Nhân viên lái xe

Cần Thơ

NHÂN VIÊN LÁI XE

Cần Thơ

NHÂN VIÊN LÁI XE

Cần Thơ - 4.200.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN LÁI XE

Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

LÁI XE TAXI

Cần Thơ

Nhân viên Lái xe (Làm thêm ngoài giờ)

Cong ty CP Santa Viet Nam - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Tài xế : 2 người Lái xe 4 chổ

Cần Thơ

LÁI XE - GIAO RÁP HÀNG

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái xe Taxi

Cần Thơ

Nhân viên Tài xế : 2 người Lái xe 4 chổ

Cần Thơ

Nhân viên lái xe làm việc tại Cần Thơ

Cần Thơ - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>