Việc làm lai xe tại Cần Thơ

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 46 việc làm  

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Tuyến Cần Thơ

Cong Ty Cỏ Phàn Xe Kha'ch Phuong Trang Futa Bus - Cần Thơ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Lái Xe Tuyến Cần Thơ

Cần Thơ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Lái Xe Trung Chuyển - Chi Nhánh Cần

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

(tuyển Gấp) Nhân Viên Lái Xe

Cần Thơ

NHÂN VIÊN LÁI XE

Cần Thơ

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Lái Xe Bưu Chính

Tong Cong ty CP Buu Chinh Viettel - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Lái Cẩu (Làm Việc Tại Cần Thơ)

Cong ty TNHH Giay Lee & Man Viet Nam - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Tải

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nam Bảo vệ/ Giữ xe

Cong ty Co phan Dich vu Bao ve Niem Tin - Cần Thơ - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Tài Xế

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Xe Du Lịch

Cần Thơ - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nam Bảo vệ/ Giữ xe

Cong ty co phan dich vu bao ve Niem Tin - Cần Thơ - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Lv Tại Cần Thơ)

Cong ty TNHH Giay Lee & Man Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Lv Tại Cần Thơ)

Cong ty TNHH Giay Lee & Man Viet Nam - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Cần Thơ

Nhân Viên Nhân Sự

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh

CN CONG TY TNHH MTV TM GIANG ANH (TP.HA NOI) - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

CÁN BỘ TÍN DỤNG

Cần Thơ - 3.350.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Bán Hàng Tại Cần Thơ

CN CONG TY TNHH MTV TM GIANG ANH (TP.HA NOI) - Cần Thơ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>