229  

việc làm lai xe tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển gấp lái xe phụ xe làm việc chi nhánh bắc ninh

Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

LÁI XE B2 (Tiên Sơn - Bắc Ninh)

Bắc Ninh

(Tuyển gấp) tuyển lái xe lương trên 10 triệu/tháng

Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

LÁI XE B2 (Tiên Sơn - Bắc Ninh)

Cong Ty Co Phan Nhua Rang Dong - Bắc Ninh

LÁI XE B2 (Tiên Sơn - Bắc Ninh)

Cong Ty Co Phan Nhua Rang Dong - Bắc Ninh

Tuyển lái xe Taxi Group lương cao, hấp dẫn

Taxi Group - Bắc Ninh - 8.000.000₫ một tháng

LÁI XE B2 (Tiên Sơn - Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Lái Xe Taxi

Bắc Ninh

Nhân Viên Lái Xe Tuyến

Bắc Ninh

Nhân Viên Lái Xe

Bắc Ninh

Lái Xe Tải

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái Xe

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe Tải

Bắc Ninh

Lái Xe Nâng

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái Xe Taxi

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái Xe B, D, E

Bắc Ninh

Lái Xe Taxi

Bắc Ninh

Nhân Viên Lái Xe Kia Morning

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái Xe Innova

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái Xe Chở Hàng

Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>