35  

việc làm lai xe tai tại Thái Nguyên

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Thái Nguyên

Các tìm kiếm gần nhất

4 Lái xe tải bằng C, 1 lái xe nâng 26

Cong ty co phan cong nghe moi truong Minh Huy - Thái Nguyên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Ty Tuyển 2 Lái Xe Tải Và 2 Phụ Xe Giao Hàng

Thái Nguyên

Tuyển nv lái xe

Thái Nguyên - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe nâng 14

Cong ty TNHH MTV ALS Thai Nguyen - Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe và giao hàng cho chi nhánh thái nguyên

Thái Nguyên

Tập Đoàn Vận Tải Tuyển 3 LX Tải Và 3 Phụ Xe

Thái Nguyên - 9.500.000₫ một tháng

Vận Tải Thành Phát Tuyển 2 LX Tải Và 2 Phụ Xe Giao Hàng

Thái Nguyên

Nhân Viên Điều Phối Vận Tải

Thái Nguyên

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp Tại Bắc Ninh, Thái Nguyên

Thái Nguyên - Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Vệ Tại Thái Nguyên

Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Vệ Tại Khu Vực Cầu Đa Phúc - Thái Nguyên

Thái Nguyên - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Thợ Hàn Cửa Sắt (lv Tại Thái Nguyên)

Thái Nguyên - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường Chi Nhánh Thái Nguyên

Thái Nguyên - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Shift Senior Supervisor

Hà Nội - Thái Nguyên

Trưởng/phó Phòng Thiết Kế Mô Hình Cơ Khí (cad/cam Manager/assistant Manager)

Hà Nội - Thái Nguyên

Kỹ thuật viên

Thái Nguyên

Kỹ thuật viên

Thái Nguyên

Kỹ thuật viên

Thái Nguyên

Lập trình viên (IT) 14

Cong ty TNHH MTV ALS Thai Nguyen - Thái Nguyên

Nhân Viên Kinh Doanh

Thái Nguyên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>