477  

việc làm lai xe tai tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tài xế lái xe đầu kéo 16

CCong ty Co Phan Tiep Van Tan Cang Binh Duong - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe tải nặng

Cong ty TNHH XUAT NHAP KHAU HUNG VUONG - Bình Dương

Lái Xe Tải Dấu C

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe container 24

Cong ty TNHH Tiep Van Tam Long - Bình Dương

Lái xe tải ở Dĩ An, Bình Dương 21

Cong Ty CP Dai Tan Viet - Tai O, Hong Kong - Bình Dương

Nhân viên Lái xe tải nhỏ

Cong ty TNHH Theu Jinho Viet Nam - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe Tải

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải

YCH-PROTRADE Co., Ltd - Bình Dương

Nhân Viên Lái Xe Tải Nhẹ

Bình Dương

Vận Tải - Lái Xe

Bình Dương

Lái Xe Tải Và Xe 16 Chổ

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Lái Xe Tải

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe 7 Chỗ

Bình Dương

Cần Tuyển NV Lái Xe Tải Nhỏ

Bình Dương

Tài Xế Lái Xe Tải Nặng

Bình Dương

Nhân Viên Lái Xe Tải (dưới 6 Tấn)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Gấp Tài Xế Lái Xe Tải

Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe tải nặng 07

Cong ty TNHH XUAT NHAP KHAU HUNG VUONG - Bình Dương

Công Nhân Biết Lái Xe Tải

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe Chở Tổng Giám Đốc

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>