194  

việc làm lai xe tai tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển lai xe tải gấp (khu cn Đại Đồng-Hoàn Sơn)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Lái xe taxi tại hà nội & bắc ninh liên hệ 01234.878.898

Hà Nội - Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Taxi Kinh Bắc cần tuyển gấp nhân viên lái xe làm việc tại bắc ninh

Bắc Ninh

Tuyển gấp lái xe chạy taxi tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Tuyển lái xe taxi tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Tuyển Nhân Viên LÁI XE Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Tuyển nhân viên lái xe tải, xe con ,du lịch

Hà Nội - Bắc Ninh - 8.500.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải

Bắc Ninh

TUYỂN DỤNG LÁI XE CHO CB - CNV VÀ XE TẢI

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Tuyển 01 Lái Xe Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân viên lái xe làm việc tại Bắc Ninh - Hà Nội

Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe giao hàng 01

Cong ty Co phan Thuong mai Dich vu va San - Bắc Ninh

Lái xe taxi group 01

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Taxi Group Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Lái xe taxi Group 10 đến 15 triệu. 26

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Taxi Group Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe taxi

Hà Nội - Bắc Ninh

( Tuyển gấp ) Lái Xe Lương Trên 10 Triệu/tháng

Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe

Cong ty Long Phuong (TNHH) - Bắc Ninh

Nhân viên lái xe

Cong ty Co phan san xuat va xuat nhap khau - Bắc Ninh

Lái xe 15

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Taxi Group Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>