24099  

việc làm lai xe tai

  

Tài xế lái xe, bằng E 12

Nha xe dieu hoa - Đắc Lắc - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Lái xe tải/ Lái xe văn phòng 03

Cong ty TNHH thuong mai va dich vu van tai - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe chở khách B2-E, xe tải chở hàng B2-Fc 29

Cong Ty Co Phan Thuong Mai va Van Tai Hoang - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe tại Hải phòng 26

CONG TY VAN TAI HON HOP VIET NHAT SO 1 - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe tại Hà Nội thu nhập ổn định

Cong ty TNHH Mot thanh vien van tai va du - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe con tại Hà Nội

Cong ty TNHH Mot thanh vien van tai va du - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe con,tải 22

Cong ty co phan san xuat van tai tong hop - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe đưa đón nhân viên, xe tải chở hàng 21

Cong Ty Co Phan Thuong Mai va Van Tai Hoang - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe cẩu 20

CONG TY VAN TAI LONG QUY - Tp Hồ Chí Minh

Lái xe tại Hải phòng 18

CONG TY VAN TAI HON HOP VIET NHAT SO 1 - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe tại Hải phòng

CONG TY VAN TAI HON HOP VIET NHAT SO 1 - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe du lịch ,lái xe tải 500-900kg ,mtg 15

Cong ty TNHH van tai hanh khach - Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Lái xe du lịch ,lái xe tải 500-900kg ,mtg

Cong ty TNHH van tai hanh khach - Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải 13

Cong ty Co phan Van tai O to so 2 - Hà Nội - Tai O, Hong Kong

Tài xế lái xe

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Niem - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Niem - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Niem - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Niem - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài xế lái xe

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu Van Tai Niem - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe Du Lịch, Xe Tải

Cong Ty Co Phan Thuong Mai va Van Tai Hoang - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>