14999  

việc làm lai xe hoi

  

Nhân Viên Biết Lai Xe Hơi (b2)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái Xe (xe Hơi)

Tp Hồ Chí Minh

Lái Xe Cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Hơi

Tp Hồ Chí Minh

Lái Xe (xe Hơi)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lái Xe- Hội Sởchính

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ ( Biết Lái Xe Hơi)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Taxi Group Tuyển Lái Xe Taxi (Cơ Hội Lập Nghiệp Tại Hà Nội)

Hà Nội

Lái Xe Tải, Xe Hơi, Kiêm Giao Hàng

Hà Nội

Tài Xế Xe Hơi Cho Giám Đốc

Tp Hồ Chí Minh

Tài Xế Xe Hơi

Tp Hồ Chí Minh

Tài xế xe hơi 7 chỗ 22

Cong ty TNHH May Mac Touchstone - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chăm sóc xe hơi 21

Cong ty Co phan New Way Hai Duong - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế xe hơi lương khá, thưởng cao, công việc ổn định, ký hợp đồng

Việt Nam - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Hơi Dấu D

Tp Hồ Chí Minh

Tài xế lái xe biết tiếng Anh 09

• Co hoi huan luyen: Duoc huan luyen, dao tao - Tp Hồ Chí Minh

Quảng cáo/Marketing/PR - Tuyển Lái Xe 16 Chỗ Merc Sprinter

Cong ty TO CHUC HOI NGHI.SU KIEN VA DU LICH - Hòa Bình - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tuyển Lái Xe 16 Chỗ Merc Sprinter

CONG TY TO CHUC HOI NGHI.SU KIEN VA DU LICH - Hòa Bình - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

LÁI XE cho hãng TAXI HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 29

Cong ty Taxi Group - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải 5t 29

Cong ty Co Phan Thanh Hung - Hà Nội - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>