5950  

việc làm lai xe ca dem

  

Tuyển lái xe Taxi cho tất cả các Gara tại Hà Nội

Hà Nội - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Lái xe taxi giao ca điểm Hà Đông, Đầm Trấu 15

TAXI GROUP - Hà Đông - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe tải ca tối

Cong ty Co phan Bo Cau - Dove Express - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Lái xe tải ca tối 15

Cong ty Co phan Bo Cau - Dove Express - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN LÁI XE TAXI. GIAO CA KHẮP HÀ NỘI. LH 0947.19.18.06

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Tư Vấn Ghi Danh Học Lái Xe

TT DT & SAT HACH LAI XE THANH CONG - Tp Hồ Chí Minh

Bảo hiểm/Tư vấn - Nhân Viên Kinh Doanh Tư Vần Học Lái Xe

TT DT & SAT HACH LAI XE THANH CONG - Tp Hồ Chí Minh

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Tư Vấn Ghi Danh Học Lái Xe

Trung tam Dao tao & Sat Hach Lai Xe Thanh - Tp Hồ Chí Minh

TUYỂN LÁI XE. THU NHẬP 10 - 15 triệu. Lh 0947.19.18.06

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Lái xe taxi cho đơn vị Hà Nội lương 7-10 triệu

Hà Nội - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Lái xe 4, 7 chỗ đưa đón 01

Cong ty TNHH Thuong Mai Van Tai Hai Au - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TUYỂN LÁI XE. THU NHẬP 10 - 15 triệu. Lh 0947.19.18.06

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe 16 chỗ 01

Cong ty TNHH Thuong Mai Van Tai Hai Au - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe chuyên tuyến Sân bay

Hà Nội - 8.800.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe văn phòng 01

Cong ty TNHH Thuong Mai Van Tai va Du Lich - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TUYỂN LÁI XE. THU NHẬP 10 - 15 triệu. Lh 0947.19.18.06

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe cho CEO tập đoàn 01

Cong ty TNHH Tue Linh - Hà Nội

Lái xe công ty đi làm ngay 01

TAXI HANOI - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TUYỂN LÁI XE. THU NHẬP 10 - 15 triệu. Lh 0947.19.18.06

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TUYỂN LÁI XE. THU NHẬP 10 - 15 triệu. Lh 0947.19.18.06

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>