165  

việc làm lai may tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân lái máy

Cong ty Co phan Dau tu Xay dung Phat trien - Hải Dương

Lái máy xúc lật, xúc đào

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai XNK Viet - Hải Dương

Nhân viên lái xe

TNHH nha may bia Nam Khanh (Ha Noi) - Hà Nội - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân lái xe xúc lật

Cong ty Co phan Dich vu Thai Binh Duong - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân lái xe xúc lật 30

Cong ty Co phan Nang luong Xanh Vinomig (VGE) - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe

Cong ty co phan ky thuat co khi va dieu - Hà Nội - Hải Dương

Lái xe giao hàng cho khách 05

Chi nhanh Cong ty TNHH Thuong mai VHC Hai Duong - Hải Dương

Lái xe công vụ 03

Cong ty Co phan dau tu va phat trien Bac - Hải Dương

Tổ trưởng cắt, may 30

Cong ty TNHH MTV may mac Kim Long - Hải Dương

Thợ sửa máy may 30

Cong ty TNHH MTV may mac Kim Long - Hải Dương

Vận Hành Máy Xúc

Hải Dương

Nhân Viên Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Máy Móc Thiết Bị

Hải Dương

May trưởng tổ in 10

Cong ty TNHH Honwu Viet Nam - Hải Dương

May trưởng tổ in 29

Cong ty TNHH Honwu Viet Nam - Hải Dương

Công nhân vận hành máy tiện cơ

Cong ty TNHH HODA Viet Nam - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên đứng máy EDM (máy xung điện). 22

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên bảo trì bảo dưỡng máy ép nhựa 22

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên thao tác máy CNC.. 22

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên giao hàng bằng xe máy. 21

Co phan dau tu san xuat XNK Truong Giang - Hải Dương - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật thao tác máy EMD 22

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>