30689  

việc làm lai may

  

Công ty xây dựng Bình Phúc tuyển lái xe , thợ sửa máy

Cong ty xay dung Binh Phuc tuyen lai xe , - Hải Phòng

Nhân viên lái xe máy có đồng hồ tính cước 29

Cong ty trach nhiem huu han thuong mai va dich - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái máy xúc, máy lu ủi 26

Cong ty Co phan Ha Do 1 - Kiên Giang

CTV Nhận làm hồ sơ thi lấy bằng lái xe máy

Cong ty co phan kinh te doi ngoai Phuong Dong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái máy xúc bánh lốp 22

Cong ty TNHH XD va PT ha tang Anh Duong - Hà Nội

Lái máy xúc đào (bánh lốp) làm việc tại mỏ đá Tân Kỳ

Cong ty TNHH Hoang Danh - Nghệ An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái máy xúc đào ( bánh xích) làm việc tại mỏ đá Tân Kỳ

Cong ty TNHH Hoang Danh - Nghệ An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân lái máy xúc

Cong ty co phan dia oc Dai Quang Minh - Tp Hồ Chí Minh

Lái máy xúc - máy ủi - máy lu

Cong ty Thien Bach - Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Lái Xe, Lái Máy Công Trình (Xúc, Ủi, Lu, San)

Đồng Tháp

Tuyển Lái Xe Máy Có Đồng Hồ Tự Động Tính Cước

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe Moto Taxi - ce máy có đồng hồ tính cước tự động

Cong ty CP Dau tu An Tin Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe Moto Taxi - ce máy có đồng hồ tính cước tự động

Cong ty CP Dau tu An Tin Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Lái xe Moto Taxi - Xe máy có đồng hồ tính cước tự động

Cong ty CP Dau tu An Tin Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên lái xe Moto Taxi - ce máy có đồng hồ tính cước tự động

Cong ty CP Dau tu An Tin Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Lái xe Moto Taxi - Xe máy có đồng hồ tính cước tự động

Cong ty CP Dau tu An Tin Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên Lái xe Moto Taxi - Xe máy có đồng hồ tính cước tự động

Cong ty CP Dau tu An Tin Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên lái xe Moto Taxi - ce máy có đồng hồ tính cước tự động

Cong ty CP Dau tu An Tin Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe Moto Taxi - ce máy có đồng hồ tính cước tự động

Cong ty CP Dau tu An Tin Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe Moto Taxi - ce máy có đồng hồ tính cước tự động

Cong ty CP Dau tu An Tin Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>