21571  

việc làm lai may

  

Cộng tác viên bằng lái xe máy, ô tô tại Hà Nội

Trung tam Dao tao va Sat hach lai xe o - Hà Nội

Bán hàng Mây tre đan Xuân Lai

Cong ty co phan giai phap Xuan Lai - Bắc Ninh

Nhân viên lái xe gắn máy chở khách

Cong ty CP Dich vu Thuong mai va Van tai - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái máy xúc 26

Cong ty TNHH Xay dung va Thuong mai Thinh An - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái máy xúc đào, xúc lật, lái xe lu

Cong ty co phan Song Da 5 - Hà Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái Máy Xúc Lật

Hà Nội

Xây dựng - Lái Máy Xúc Đào Bánh Xích

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Hà Nội - Thanh Hóa

Xây dựng - Lái Máy Ủi

Cong Ty CP Dau Tu Phat Trien Do Thi Va - Hà Nội

Nhân viên lái xe máy

Cong ty CP Dich vu Thuong mai va Van tai - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái Máy Ủi, Lái Máy San

Hà Nội

Lái máy ủi;lái máy san 17

Cong ty TNHH XD va PT ha tang Anh Duong - Hà Nội

Lái Máy Xúc

Lai Châu

Lái máy ủi- lái máy san 17

Cong ty TNHH XD va PT ha tang Anh Duong - Hà Nội

Nhân viên lái xe gắn máy chở khách 14

Cong ty CP Dich vu Thuong mai va Van tai - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV lái xe gắn máy chở khách 14

Cong ty CP Dich vu Thuong mai va Van tai - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Line Chiết Nhà Máy Number One Chu Lai

Quảng Nam

Lái máy công trình 10

Cong ty TNHH XD Viet Tuyen - Tuyên Quang

Nhân viên lái xe máy chở khách, chở hàng

Cong ty CP Dich vu Thuong mai va Van tai - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái máy công trình

Cong ty TNHH XD Viet Tuyen - Tuyên Quang

Tổ Trưởng Line Chiết Nhà Máy Number One Chu Lai

Quảng Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>