28061  

việc làm lai may cong trinh

  

Lái máy công trình

Cong Ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Cong Trinh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe, lái máy thi công công trình

Cong ty Co phan Xay Dung so 9 Bac Giang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe hạng C, Lái máy công trình

Cong ty CP tap doan xay dung Thang Long - Hà Nội

Lái máy xúc công trình

Cong ty CPXD Mien Tay - Phú Yên

Lái xe - Lái máy công trình các loại

Cong ty TNHH Dau tu xay dung va TM Phuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe máy công trình, thợ sửa chữa

Cong ty co phan LICOGI15 - Hà Nội

Công nhân lái máy lu công trình

Cong ty TNHH Tu van dau tu xay dung va - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe, lái máy công trình

Cong ty co phan xay dung 865 - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển lái máy công trình

Cong ty CP tap doan xay dung Thang Long - Hà Nội

Lái xe hạng C, Lái máy công trình

Cong ty CP tap doan xay dung Thang Long - Hà Nội

Công nhân lái máy công trình

Cong ty Co phan LICOGI 166 - Hà Tĩnh

Tuyển gấp lái máy công trình

Cong ty xay dung Nhat Anh - Hà Nội

Lái máy công trình

Cong ty xay dung Nhat Anh - Hà Nội

Lái Máy xúc,máy Lu ( Lái máy công trình)

Cong Ty CP DT XD DL & TM Tham Gia - Quảng Ninh

Lái máy công trình

Cong ty CP Ket noi Tan Trung Thanh - Hà Tĩnh

Lái máy công trình

Cong ty co phan xay dung va thuong mai Gia - Hà Nội

Lái Xe, Lái Máy Thi Công Công Trình

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái Xe Hạng C, Lái Máy Công Trình

Hà Đông - Hà Nội

Tuyển Lái máy công trình

Vinh - Huy, Liège

Lái xe - máy công trình

Co phan dau tu Phat trien Do thi va Khu - Lào Cai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>