280  

việc làm lai cau tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Lái Xe (Bằng D)

CONG TY TNHH NHOM TOAN CAU VIET NAM - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Lái Xe (Bằng B2)

CONG TY TNHH NHOM TOAN CAU VIET NAM - Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Cẩu Trục

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Tuyến - Sài Gòn - Vũng Tàu

Cong Ty Co Phan Van Tai Va Dich Vu Du - Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái Xe Tuyến - Sài Gòn - Vũng Tàu

Tp Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe

Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe Tuyến Cho Các Tỉnh

Bà Rịa - Vũng Tàu - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Lý Kiêm Lái Xe

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tài Xế Lái Xe Tải 40T

Bà Rịa - Vũng Tàu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe Tải (Tân Thành

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe (Bằng D)

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000₫ một tháng

Thuyền trưởng tàu biển hạng 2

Cong ty TNHH Lai Dat Tau bien SP-PSAM - Bà Rịa - Vũng Tàu

Tallyman

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Tallyman

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kinh Doanh Và Cộng Tác

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tallyman

Posco SS Vina Co., LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nv Kỹ Thuật (Sửa Chữa Đt) - Vũng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Tải

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý It

Vũng Tàu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>