36336  

việc làm lai cau

  

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Lái Xe

Cong Ty TNHH Banh Vang - Tp Hồ Chí Minh

Lái xe không yêu cầu kinh nghiệm hỗ trợ nhà ở cho lái ngoại tỉnh

Taxigroup - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TÀI XẾ LÁI XE CẨU BÁNH HƠI

Bà Rịa - Vũng Tàu

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Lái Xe

Cong ty TNHH TM Nha Vat Yeu - Tp Hồ Chí Minh

TÀI XẾ LÁI XE CẨU BÁNH HƠI

GLOBAL VIETNAM ALUMINIUM CO.,LTD - Bà Rịa - Vũng Tàu

TÀI XẾ LÁI XE CẨU BÁNH HƠI

Bà Rịa - Vũng Tàu

Lái Xe Cần Cẩu

Cong ty Co phan Xay dung va Thuong mai Gia - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Lái Xe Bằng B2

DURACONS Co.Ltd - An Giang - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Lái Xe

Cong ty Co phan Dich vu Van Son - Tp Hồ Chí Minh

Lái Xe Cẩu

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Nhân Viên Lái Cẩu Tháp

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Nhân Viên Lái Cẩu Tháp

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Lái Cẩu Tháp

CHI NHA'NH CONG TY CO PHÀN DIC SO 4 - Vũng Tàu

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Lái Xe Tải

Cong ty CP Dich vu Logistic Sieu Toc Vinexpress - Hà Nội - Vinh

Lái xe taxi không yêu cầu kinh nghiệm

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Lái Xe Ô Tô

Cong ty TNHH Hoa CHat Va Phan Bon Dai Viet - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển lái xe thu nhập cao_không yêu cầu kinh nghiệm

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái Xe Tải Cẩu

Long An - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Lái Xe Ô Tô

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG 194 - Điện Biên

Tuyển lái xe B2,c,d không yêu cầu kinh nghiệm_Lương cao

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>