11480  

việc làm ky thuat vien xay dung

  

Xây dựng - Chuyên Viên Kỹ Thuật_Thiết Kế, Bóc Tách

CONG TY TNHH TMDV VA XAY DUNG QUANG THIEN - Đà Nẵng

Xây dựng - Chuyên Viên Kỹ Thuật_Cửa Kính, Mặt Dựng

CONG TY TNHH TMDV VA XAY DUNG QUANG THIEN - Đà Nẵng

Xây dựng - Chuyên Viên Kỹ Thuật_Thiết Kế, Bóc Tách

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu & Xay Dung - Đà Nẵng

Xây dựng - Chuyên Viên Kỹ Thuật_Cửa Kính, Mặt Dựng

Cong ty TNHH Thuong Mai Dich Vu & Xay Dung - Đà Nẵng

Xây dựng - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện-Nước

Cong ty TNHH TINH KY - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện-Nước

Cong ty TNHH TINH KY - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật xây dựng

Tat ca Muc luong - Việt Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kỹ Thuật Viên Kiểm Toán Xây Dựng: Số Lượng 03 Người

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật xây dựng (toàn quốc)

Tat ca Muc luong - Việt Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Kỹ thuật Xây dựng cầu đường

Tp Hồ Chí Minh

Họa Viên Kỹ Thuật Chuyên Xin Phép Xây Dựng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Triển Khai Bản Vẽ Kỹ Thuật Kết Cấu Thép Xây Dựng

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Giám Sát Xây Dựng

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Giám Sát Xây Dựng

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng, Kế Toán, Hành Chính Văn Phòng

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Công Ty CP Sea B&d Tuyển Chuyên Viên Kỹ Thuật Xây Dựng Cầu Đường

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Công Trình ( Kỹ Sư Xây Dựng)

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng Dân Dụng

Ninh Bình

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyên Ngành Xây Dựng Cầu Đường

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>