16500  

việc làm ky thuat vien phan cung

  

Kỹ thuật viên Phần cứng sữa chữa Điện thoại

Cong ty co phan vien thong HTS Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên triển khai (Nhân viên kỹ thuật, IT phần cứng/mạng)

Cong ty Co Phan Dau tu Cong nghe Tri Tue - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Phần Cứng/Mạng

Cong Ty Co Phan Cong Nghe Viet A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Cứng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Phần Cứng/Mạng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật IT phần cứng/mạng. 21

Cong Ty TNHH Dau Tu Va Phat Trien Duc Tam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật viên phần cứng Laptop 10

Repair 8H - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật IT/phần cứng 09

Cong ty TNHH Dau tu va Giai phap cong nghe - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật phần cứng Q11 07

Cong ty TM DV Dien Thoai Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật phần cứng điện thoại

Cong ty TNHH Thai Son - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Cứng

Hà Nội - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên kỹ thuật phần cứng 27

Tap doan Hoa Sao - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên triển khai (Nhân viên kỹ thuật, IT phần cứng/mạng)

Cong ty CP Cong Nghe Dau Tu Tri Tue Tre - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kỹ Thuật Phần Cứng Tại Hà Nội [gấp]

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên phần cứng / mạng

Cong ty HT ComNet Co.,LTD - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Triển Khai (nhân Viên Kỹ Thuật, IT Phần Cứng/mạng)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên kỹ thuật máy tính phần cứng,phần mềm

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên điện thoại phần cứng

Istar- 200 Pho Vong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên phần cứng Laptop Desktop

Cong ty CP Dien Tu Tin Hoc DP - Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại Và Máy Tính (phần Cứng, Phần Mềm)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>