12813  

việc làm ky thuat toa nha

  

Tổ Trưởng Kỹ Thuật (Bảo Trì Tòa Nhà)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật (bảo trì tòa nhà) 10

Cong ty TNHH XD TM DV Nguyen Minh Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng kỹ thuật (bảo trì tòa nhà) 10

Cong ty TNHH XD TM DV Nguyen Minh Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà

Cong ty Tan Viet Phat - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kỹ thuật vận hành tòa nhà

Cong ty TNHH An Dien - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kỹ thuật vận hành tòa nhà 03

Cong ty TNHH An Dien - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Trì Tòa Nhà)

Cong Ty TNHH Xay Dung - Thuong Mai - Dich - Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

CONG TY CP THE GIOI SO TRAN ANH - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà 26

Cong Ty Co Phan Eurowindow - Holding - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Eurowindow - Holding - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Quản Lý Toà Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội

Tổ Trưởng Tổ Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà

Cong ty TNHH MTV Toyota My Dinh - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Cong Ty TNHH MTV Toyota My Dinh - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân viên Kỹ thuật điện tòa nhà

Cong ty TNHH Dau Tu Khai Thac BDS Tran Gia - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tòa Nhà

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>