6799  

việc làm ky thuat toa nha

  

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai Va Ky - Hà Nội

CN Hà Nội - Chuyên viên kỹ thuật điện nước / quản lý vận hành tòa nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần tuyển nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Hà Nội

Nhân viên Kỹ thuật Bảo trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại)

Bình Dương

CN Hà Nội - Chuyên viên kỹ thuật điện nước / quản lý vận hành tòa nhà

Hà Nội

CN Hà Nội - Chuyên viên kỹ thuật điện nước / quản lý vận hành tòa nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nhẹ; Điều Hòa; Mạng Tòa Nhà

Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà/nhà hàng

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai dich vu - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - *** Kỹ Sư Trưởng Tòa Nhà ( Tuyển Gấp)

Tap Doan Vang Bac Da Quy DOJI - Hà Nội

Giám Sát Thi Công Hoàn Thiện Kỹ Thuật Điện Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phụ Trách Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà

Tap doan Nam Cuong - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>