6529  

việc làm ky thuat toa nha

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai Va Ky - Hà Nội

Xây dựng - Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai Va Ky - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà

CP nha Hoa Binh HBH - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà văn phòng

Cong ty co phan nha Hoa Binh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Phụ Trách Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Cong ty TNHH Xay Dung Thuong Mai Dich Vu Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật (Bảo Trì Tòa Nhà/ Trung Tâm Thương Mại

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên kỹ thuật tòa nhà 26

Chi nhanh Cong ty TNHH Thuong mai VHC Hai Duong - Hải Dương

Chuyên Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Cho Tòa Nhà

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Hệ Thống Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hải Dương

Chuyên viên kỹ thuật tòa nhà

Chi nhanh Cong ty TNHH Thuong mai VHC Hai Duong - Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện Tòa Nhà

Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Tòa Nhà

Hà Nội

Giám Sát Kỹ Thuật Tòa Nhà

Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>