6747  

việc làm ky thuat toa nha

  

Xây dựng - Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Tòa Nhà

Cong Ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai Va Ky - Hà Nội

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Phụ Trách Kỹ Thuật Tòa Nhà

Cong Ty CP Kinh Doanh Dich Vu Quan Ly BDS - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kỹ thuật tòa nhà

Cong ty TNHH Thuong Mai Thien Thuy Moc - Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Tòa Nhà (02 Vị trí)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Phụ Trách Kỹ Thuật Tòa Nhà

Cong Ty CP Kinh Doanh Dich Vu Quan Ly BDS - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước Tòa Nhà

Hà Nội

Phụ Trách Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Toà Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Toà Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT KỸ THUẬT TÒA NHÀ (02 VỊ TRÍ)

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kỹ thuật tòa nhà 17

Cong ty TNHH Thuong Mai Thien Thuy Moc - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà 13

Benh vien tao hinh tham my Asean - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước Tòa Nhà Kiêm Nhân Viên Bảo Vệ

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Toà Nhà

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>