6879  

việc làm ky thuat toa nha

  

Tổ trưởng cơ điện lạnh kỹ thuật tòa nhà (điều hòa, thông gió)

OCS IFS, Co. Ltd - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện Tòa Nhà Thái Bình

Cong Ty CP The Gioi So Tran Anh - Thái Bình

Nhân viên Kỹ thuật Bảo trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Cho Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN CONG NGHE TIEN PHONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

CONG TY CO PHAN CONG NGHE TIEN PHONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh

Phụ trách kỹ thuật Cơ điện tòa nhà

Cong ty TNHH Phat trien Cong nghe He thong - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng ca kỹ thuật tòa nhà

Cong ty Co phan Dich Vu va Dia Oc Dat - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

EUROWINDOW - CN.HCM - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Tòa Nhà

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện Tòa Nhà Siêu Thị Hải Phòng

Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện Tòa Nhà Siêu Thị Trần Anh

Thái Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Điện Tòa Nhà/ Kỹ Sư Cơ Khí

Cong Ty CP Thuong Mai Hang Da - Hà Nội

Kỹ thuật viên - Bảo trì tòa nhà

Cong ty Co phan Quan ly Bat dong san Binh - Hà Nội

Kỹ Thuật Viên - Bảo Trì Tòa Nhà

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kỹ thuật tòa nhà

Cong ty TNHH Thuong Mai Thien Thuy Moc - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật tòa nhà/nhà hàng

Cong ty Co phan Dau tu Thuong mai dich vu - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>