3409  

việc làm ky thuat nganh may tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kỹ thuật ngành May

Cong ty dẹt may thành cong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng (Ngành May) 25

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật xưởng (Ngành May) 26

Cong ty TNHH Viking Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật xưởng (Ngành May)

Cong ty TNHH Viking Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ thuật trưởng ngành may

Cong ty TNHH TM - SX Ho Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật ngành may

Cong ty TNHH Made Clothing VN - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật ngành may

Cong ty TNHH TM - SX Ho Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật ngành may

Cong ty TNHH TM - SX Ho Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật máy bảo trì máy móc ngành in

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Ngành In

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư chuyền ngành chế tạo máy

Cong ty TNHH CK-TM Truong Tin - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh ngành hàng Kỹ Thuật Cơ Khí

Cong Ty TNHH Ky Thuat Tieu Diem - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật thiếp bị ngành in

Cong ty TNHH MTV- XNK VL may in Hai Duc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật thiết bị ngành in

Cong ty TNHH MTV- XNK VL may in Hai Duc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành In

Cong Ty TNHH TM va San Xuat D.P.P - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kỹ Thuật Ngành Da

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên văn phòng , nhân viên kỹ thuật ngành in , nhân viên bảo vệ

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyên Ngành Camera Quan Sát

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Hàng Kỹ Thuật Cơ Khí

Tp Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Kỹ Thuật Ngành Thuộc Da

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>