7194  

việc làm ky thuat nganh may tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Thực tập ngành điện công nghiệp, thợ hàn, Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK

Cong ty co phan ky thuat Dong Lam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật ngành May

Cong ty dẹt may thành cong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành May 02

Cong ty TNHH MTV Det May Trung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành May

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng (Ngành May) 18

CONG TY TNHH VIKING VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng (ngành May)

Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Kỹ Thuật Ngành May

> CONG TY TNHH TM- SX HO NGUYEN ( VINCY) - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật ngành may

Cong ty TNHH Made Clothing VN - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ thuật trưởng ngành may

Cong ty TNHH TM - SX Ho Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật ngành may

Cong ty TNHH TM - SX Ho Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật ngành may

Cong ty TNHH TM - SX Ho Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thực Tập Ngành Điện Công Nghiệp, Thợ Hàn, Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Đhkk

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Ngành May

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật ngành May

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư chuyền ngành chế tạo máy

Cong ty TNHH CK-TM Truong Tin - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật thiếp bị ngành in

Cong ty TNHH MTV- XNK VL may in Hai Duc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật thiết bị ngành in

Cong ty TNHH MTV- XNK VL may in Hai Duc - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật - Chuyên Ngành Điện, Điện Lạnh

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ sư ngành kỹ thuật nhiệt, điện lạnh 04

Cong ty TNHH nang luong Xanh Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyên Ngành Điện

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>