13423  

việc làm ky thuat may

  

Kỹ Thuật Vận Hành Máy ép Nhựa

CONG TY TNHH NHUA KY THUAT ALPHA - Đồng Nai

Kỹ Thuật Vận Hành Máy ép Nhựa

CONG TY TNHH NHUA KY THUAT ALPHA - Đồng Nai

Kỹ Thuật Vận Hành Máy ép Nhựa

CONG TY TNHH NHUA KY THUAT ALPHA - Đồng Nai

Nhân viên IT/kỹ thuật máy tính ,máy in,camera

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DV KY THUAT NGOC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tính- Máy In

CTY CP THUONG MAI DICH VU NGOI SAO KY THUAT - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tính- Máy In

CTY CP THUONG MAI DICH VU NGOI SAO KY THUAT - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dệt may - Phiên Dịch Tài Liệu Kỹ Thuật Chuyên Ngành Dệt May

Cong ty CP May Minh Hoang - Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật ( máy tính)

Cong ty TNHH thuong mai va dich vu may tinh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tài Liệu Kỹ Thuật Chuyên Ngành Dệt May

Cong ty CP May Minh Hoang - Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật bảo trì thang máy lương 5 -7 triệu

Cong ty co phan thang may Tam Thang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật sửa máy photocopy

Cong ty co phan thuong mai may van phong Ha - Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật sửa máy photocopy

Cong ty Co phan thuong mai may van phong Ha - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Làm Tài Liệu Kỹ Thuật Ngành May

Cty TNHH May Theu Giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tính

May Tinh Hoang Gia - Hà Nội

Dệt may - Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Kế Mẫu

Cong ty TNHH May Mạc Phu'c Dạt - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Công Nghệ May / Kỹ Thuật Triển Khai Chuyền May

Cong ty TNHH Son Ha (May xuat khau) - Biên Hòa

Dệt may - Nhân Viên Kỹ Thuật May

TONG CONG TY CO PHAN MAY VIET TIEN - Tp Hồ Chí Minh

Kỹ thuật viên máy tính

Cong ty co phan may tinh Manh Quan - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên mực in, sửa chữa máy in

Cong ty Co phan Thuong mai va Dich vu Ky - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó phòng kỹ thuật máy tính laptop

Cong Ty TNHH TM Va DV Ky Nghe Viet - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>