329  

việc làm ky su xay dung tại Hải Phòng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Kỹ Sư Xây Dựng - Công Ty CP Xây Dựng Nam Đô

Cong Ty CP Xay Dung Nam Do - Hải Phòng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng

CONG TY CO PHAN XAY DUNG THUONG MAI HUNG PHAT - Hải Phòng

Kỹ sư thiết kế xây dựng

Cong ty co phan dau tu xay dung va van - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng cầu đường

Cong ty CP Dau tu Xay lap Dau khi Imico - Hà Nội - Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng cầu đường > 5 năm kinh nghiệm

Cong ty CP Dau tu Xay lap Dau khi Imico - Hà Nội - Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng

Cong ty co phan phat trien ung dung cong nghe - Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng

Cong ty Co phan phat trien ung dung cong nghe - Hải Phòng

Kỹ Sư Xây Dựng

Hải Phòng

Kỹ Sư Kết Cấu (xây Dựng Dân Dụng)

Hải Phòng

Kỹ Sư Kết Cấu (Xây Dựng Dân Dụng)

Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng

Hải Phòng

Kỹ Sư Xây Dựng

Hải Phòng

Tuyển kỹ sư Xây dựng

Hải Phòng - 8.000.000₫ một tháng

Kỹ sư giám sát xây dựng

Cong ty TNHH XNK va Dau Tu Cho Go Tai - Hải Phòng

Kỹ sư xây dựng

Hải Phòng

Tuyển kỹ sư xây dựng

Hải Phòng - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

Hải Phòng

CAD Operator ( Xây Dựng)

Hải Phòng

KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG - THIẾT KẾ BPTC

Cong Ty CP Dau Tu Xay Dung Trung Nam - Hải Phòng

Kỹ sư cấp - thoát nước công trình

Cong ty TNHH xay dung dien nuoc Tung Duong - Hải Phòng - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>