84  

việc làm ky su xay dung tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

ky su xay dung cau duong

Bắc Giang

Kỹ Sư Mỏ 26

CONG TY CP TAP DOAN KHOANG SAN A CUONG - Bắc Giang - San'a'

Kỹ Sư Địa Chất 26

CONG TY CP TAP DOAN KHOANG SAN A CUONG - Bắc Giang - San'a'

Kỹ Sư Mỏ

CONG TY CP TAP DOAN KHOANG SAN A CUONG - Bắc Giang

Kỹ Sư Cơ Khí

CONG TY CP TAP DOAN KHOANG SAN A CUONG - Bắc Giang

Kỹ Sư Thiết Kế Điện

Bắc Giang

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Mỏ

CONG TY CP TAP DOAN KHOANG SAN A CUONG - Bắc Giang

Nhân viên tuyển dụng và đào tạo

Tp Hồ Chí Minh - Bắc Giang - 300-400 $ một tháng

Nhân Viên Tuyển Dụng Tại Các Tỉnh

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Bắc Giang

Phó Phòng Hành Chính-Nhân Sự

Cong Ty TNHH Si Flex Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Phòng Tổ Chức Nhân Sự

Bắc Giang

Trưởng Phòng Nhân Sự - HR Manager

Bắc Giang

Nhân Viên Phòng Tổ Chức Nhân Sự

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Bắc Giang

Phụ trách kỹ thuật 24

Cong ty TNHH Bac Ha - Bắc Giang

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT

Bắc Giang

Cán bộ kỹ thuật

Tong cong ty DT va PT XD Truong Thanh - Hà Nội - Bắc Giang

Tổ Trưởng Thiết Bị Điện 29

CONG TY CO PHAN NANG LUONG THIEN AN - Bắc Giang

Nhân Viên Kĩ Thuật Thị Trường (lam Việc Tại Các Tỉnh Miền Bắc)

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>